PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Sabadell

Concurs oposició per proveir 3 places de Tècnic/a Superior Arquitectura, codi de convocatòria COA1-2-08

Bases

Anunci bases BOPB: 26/01/2018

Anunci convocatòria DOGC: 8/02/2018

Anunci convocatòria BOE: 15/02/2018

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 16 de febrer fins el dia 7 de març de 2018 (ambdós inclosos).

AVÍS: S’informa a les persones aspirants que l’import dels drets d’examen que s’han de satisfer per a la inscripció en aquesta convocatòria són els que es determinen a l’ordenança fiscal vigent.

http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances018/3%2011.pdf

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 9/04/2018

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 10 d'abril fins el dia 23 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

Resultats prova teòrica

Resultats prova pràctica

El termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits serà del dia 26 de juliol al dia 8 d'agost de 2018, ambdós inclosos.

Resultats provisionals fase de valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal

El termini per a la presentació de subsanacions i possibles reclamacions serà del dia 18 d'octubre al dia 31 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

AVÍS: S’informa als/les aspirants que els resultats de l’entrevista personal juntament amb els resultats definitius de la fase de valoració de mèrits i els resultats finals, es publicaran la primera setmana de novembre, amb posterioritat al termini d’al·legacions als resultats provisionals de la fase de valoració de mèrits.

Resultats definitius fase de valoració de mèrits, entrevista personal i resultats finals

IMPORTANT: Aquelles persones incloses al llistat de borsa de treball d’aquest procés, no cal que presentin, dins el termini actual de presentació de documentació, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base 3a i que serà, com a mínim l’establerta a la base 9.3. Aquesta documentació li serà requerida en el moment de la seva incorporació a l’Ajuntament.