Ofertes en procés

Concurs de mèrits per proveir un lloc de Cap de Tecnologia i Sistema de l'Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell
Concurs oposició per proveir 13 places d'auxiliar d'administració general de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC2-1-09/10
Concurs oposició per proveir 3 places de tècnic/a superior en dret de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: COA1-1-09/16
Oposició lliure per proveir 8 places d'Agent de la policia municipal de l'Ajuntament de Sabadell - codi de convocatòria: OPC2-1-16
Procés de provisió del lloc de treball de Coordinador/a Adjunt/a d'Organització i Recursos Humans de l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant provisió de lliure designació, amb accés obert a mobilitat interadministrativa
Procés de provisió del loc de treball de Cap del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant provisió per lliure designació, amb accés obert a mobilitat interadministrativa
Procés selectiu de borsa de treball per proveir places de Tècnic/a Superior Economia de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PA1-1-17
Procés selectiu per proveir, amb caràcter interí, una plaça de Tècnic/a Superior Sostenibilitat (PA1-2-16) i una plaça de Tècnic/a Superior Enginyeria, especialitat agronomia (PA1-3-16) adscrites al servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE L’EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.
Provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça d'Inspector/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COA2-1-16.
Selecció Cap Operacions empresa Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU