Orientació i emprenedoria

Gaudeix la indústria que no embruta!

A qui s'adreça:
Alumnes del cicle superior d'educació primària i ESO.

Descripció:
Propostes educatives per conèixer i orientar l'alumnat vers el sector industrial d'alt valor afegit, a través de dues propostes didàctiques en funció del nivell educatius dels alumnes.

Objectius:
- Proporcionar informació i coneixement d'alt valor afegit del sector industrial i les seves vocacions.
- Despertar la inquietud i l'interès de l'alumnat, les seves famílies, el professorat i els equips d'orientació dels centres vers el sector industrial d'alt valor afegit.

Competències bàsiques:
- Competència d'autonomia i d'iniciativa personal.
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic.


Taller (cicle superior d'educació primària)

Taller impartit per persones coneixedores del sector industrial, expertes en diferents tecnologies innovadores que, d'una manera amena i amb el suport de material audiovisual i altres, explicaran què és la indústria avui, l'origen de les tecnologies que s'utilitzen i quines són les competències requerides, tot buscant la connexió constant dels continguts amb la realitat quotidiana de l'alumnat. Aquesta activitat es complementa amb una fitxa de suport pedagògic perquè el professorat i els equips d'orientació puguin continuar treballant aquesta temàtica a l'aula. L'activitat es realitza al centre educatiu.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir, 2n i 3r trimestre del curs escolar.
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: centre educatiu
Cost: gratuït, reserves limitades

Visita de camp (ESO)

Consisteix en una visita de camp a empreses industrials i/o centres d'innovació (centres tecnològics, fabs labs, ...) de la comarca. Es facilitarà un llistat d'agents col·laboradors els quals el centre podrà visitar. Visita i exposició de les instal·lacions de primera mà, presentació de les aplicacions tecnològiques i les àrees de coneixement que hi ha darrera, apropant-se al màxim possible, als continguts curriculars de l'alumnat. Rebuda i repartiment d'un quadern informatiu per a les famílies i el professorat assistent. Obligatori acompanyar la visita per part del tutor/a i d'alguna persona de l'equip de Formació Orientació Laboral (FOL).

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir, 2n i 3r trimestre del curs escolar.
Durada: 2 hores més desplaçament
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: indústria o centre tecnològic que es triï, del llistat de col·laboradors que es facilitarà
Cost: gratuït, reserves limitades. El cost i la gestió del desplaçament de l'alumnat, és a càrrec del centre eductiu.

Inscripció:
Omplir el formulari de la web del Consell Comarcal del Vallès Occidental
 
Informació:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Correu electrònic: ccvoc.activitats@ccvoc.cat
Telèfon 93 727 35 34
Consultar Web
 
Organització:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
 
 

 

Imprimeix