Imprimeix

Fòrum Educatiu de Sabadell

 BANNERforumgeneral

Amb la voluntat d'afavorir la participació i la coresponsabilitat en les polítiques educatives, el Fòrum Educatiu de Sabadell es planteja com una sèrie de sessions de treball periòdiques, adreçades al conjunt de la comunitat educativa per fomentar l'intercanvi d'idees i l'aportació de propostes relacionades amb les polítiques educatives de la ciutat. Amb una periodicitat trimestral, les diferents sessions del Fòrum compten amb una ponència marc, a càrrec d'un expert/-a, que afavoreix la reflexió a l'entorn del lema proposat. A continuació es conformen diferents grups de treball.

Les primeres edicions del Fòrum coincideixen, així mateix, amb l'elaboració del Pla per l'Equitat i l'Èxit Educatiu per part de l'Ajuntament, que neix amb la voluntat de ser participat i fruit del consens, comptant amb el màxim d’aportacions. En aquest marc, el primer i el segon Fòrum han servit per definir les principals àrees d'intervenció i les línies prioritàries d'actuació que haurà de contenir el Pla i en un proper Fòrum al mes de maig es tancarà el procés avançant en la concrecció de les accions.
 
Amb aquesta dinàmica, i a través de les diferents edicions, s'ha anat potenciant, enriquint i aprofundint en el debat, de manera que a l'última sessió del Fòrum d'aquest curs es pugui tancar tot el procés de reflexió col·lectiva. Les conclusions a les quals s'arribi nodriran i complementaran el Pla Municipal.
 

SEGONA EDICIÓ DEL FÒRUM: 4 DE MARÇ DE 2017

Aquesta edició del Fòrum Educatiu de Sabadell --la segona -- va tenir lloc el dia 4 de març sota el títol Com més equitat, més èxit educatiu, més cohesió social. El pla d'actuació a debat.

Després de la ponència marc a càrrec de l'Isidoro Ruiz i la presentació del document base del Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu, es van conformar quatre grups de debat que van analitzar i prioritizar unes propostes inicials corresponents als àmbits d'actuació prioritària detectats en la primera edició del Fòrum. Els grups i les propostes són:

GRUP 1 - Vinculació educativa: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per reforçar la vinculació educativa i formativa dels infants, joves i adults dins l’educació i formació formal i no formal, i lluitar contra l’absentisme i la desvinculació escolar prematura. PROPOSTES

GRUP 2 - Rendiment acadèmic: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció socioeducativa per afavorir el rendiment acadèmic de tots els infants i joves de Sabadell, potenciant tots els recursos socioeducatius de la ciutat. PROPOSTES

GRUP 3 - Desigualtats educatives: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per aconseguir que Sabadell sigui un municipi lliure de segregació escolar i desigualtats educatives. PROPOSTES

GRUP 4 - Transicions Escola - Treball: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per potenciar/millorar les interrelacions entre el món educatiu i món laboral, implicant tots els agents del teixit productiu i socioeducatiu de la ciutat. PROPOSTES

 

PRIMERA EDICIÓ DEL FÒRUM: 26 DE NOVEMBRE DEL 2016

El primer Fòrum Educatiu de Sabadell es va celebrar el 26 de novembre, sota el títol d' "Equitat, cohesió social i èxit educatiu".

La ponència marc va anar a càrrec del Doctor en Sociologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Xavier Bonal, que va parlar sobre les "Bases d'una política educativa per a l'equitat i la cohesió social".

A continuació podeu consultar les conclusions resumides de cadascun dels grups de treball:

GRUP 1 - Quins elements afavoreixen una escolarització equilibrada? CONCLUSIONS

GRUP 2 - Quines polítiques locals promouen l’èxit educatiu? CONCLUSIONS
 
GRUP 3 - Quins plantejaments al voltant de la relació família-escola influeixen en l’èxit educatiu? CONCLUSIONS
 

 

CONTACTE

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

C. de Blasco de Garay, 19

Tel. 93 745 33 00

Horari d'atenció al públic:

- de dilluns a dijous de 9 a 18h
- divendres de 9 a 17:30h

@sbdeducació