Imprimeix

Fòrum Educatiu de Sabadell

forum educatiu
 

 

                     botoInscripcionsForum                                       botoProgramaForum

 

Des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell estem organitzant un Fòrum per tractar temes específics vinculats a l'educació al nostre municipi. Està pensat com una sèrie de sessions de treball periòdiques adreçades a tota la comunitat educativa i que volen ser un punt de trobada, de reflexió i d'intercanvi d'idees, on es puguin fer propostes relacionades amb les polítiques educatives de l'Ajuntament.

El primer Fòrum portarà el títol "Equitat, cohesió social i èxit educatiu" i el portarem a terme el dia 26 de novembre, de 9 a 14 hores, al centre cívic de Can Balsach.

Consistirà en una ponència marc a càrrec del Sr. Xavier Bonal que amb el títol "Bases d'una política educativa per a l'equitat i la cohesió social" aportarà elements de reflexió, interrogants i punts a analitzar en els posteriors grups de debat. Aquests tractaran temes concrets vinculats al tema principal del Fòrum i els assistents podran escollir un, entre els següents:

Grup 1: Quins elements afavoreixen una escolarització equilibrada?.
 
Si reduir la segregació escolar i afavorir una escolarització equilibrada són factors d’èxit educatiu, cal desenvolupar elements que ho afavoreixin: models de centre, decret d’admissió d’alumnes, zonificació, mapa escolar, etc...
 
Grup 2: Quines polítiques locals promouen l’èxit educatiu?
 
Cal reflexionar sobre quins programes i actuacions complementàries a l’escola tenen incidència a l’hora de reduir desigualtats i afavorir l’èxit educatiu.
 
Grup 3. Quins plantejaments al voltant de la relació família-escola influeixen en l’èxit educatiu?
 
Més enllà del què passa a l’aula, la relació família-escola té una incidència significativa en el procés educatius dels infants i joves. Repensar i aprofundir en aquesta relació ha d’incidir positivament en l’èxit educatiu.

CONTACTE

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

C. de Blasco de Garay, 19

Tel. 93 745 33 00

Horari d'atenció al públic:

- de dilluns a dijous de 9 a 18h
- divendres de 9 a 17:30h

@sbdeducació