Fòrum Educatiu de Sabadell

 BANNERforumgeneral

 

QUÈ ÉS EL FÒRUM EDUCATIU?

Amb la voluntat d'afavorir la participació i la coresponsabilitat en les polítiques educatives, el Fòrum Educatiu de Sabadell es planteja com una sèrie de sessions de treball periòdiques, adreçades al conjunt de la comunitat educativa per fomentar l'intercanvi d'idees i l'aportació de propostes relacionades amb les polítiques educatives de la ciutat. Amb una periodicitat trimestral, les diferents sessions del Fòrum compten amb una ponència marc, a càrrec d'un expert/-a, que afavoreix la reflexió a l'entorn del lema proposat. A continuació es conformen diferents grups de treball.

Les primeres edicions del Fòrum coincideixen, així mateix, amb l'elaboració del Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu que està elaborant l'Ajuntament i que recollirà les línies prioritàries que cal impulsar en aquest sentit els propers 10 anys. Es tracta d'un document que neix amb la voluntat de ser participat i fruit del consens, comptant amb el màxim d’aportacions. És per això que les conclusions que es derivin del Fòrum nodriran i complementaran el Pla Municipal.
 
La redacció del Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu es troba a la seva recta final, tot i i així, durant tot le mes de juny encara està obert a les aportacions de la comunitat educativa. Podeu consultar un esborrany del document i fer arribar al correu electrònic del Servei d'Educació de l'Ajuntament (educacio@ajsabadell.cat) totes les vostres consideracions i comentaris.
 
 
EDICIONS DEL FÒRUM EDUCATIU DE SABADELL DURANT EL CURS 2016-17
 
 
- TERCERA EDICIÓ: 6 DE MAIG DE 2017
 
Dissabte 6 de maig de 9.30 a 13.30h, el Fòrum Educatiu de Sabadell es va celebrar la tercera edició. La trobada, que va tenir lloc al Centre Cívic de Sant Oleguer, va ser una nova oportunitat perquè la comunitat educativa i totes aquelles persones interessades poguessin fer noves propostes al Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu, l’elaboració del qual es troba ja en la recta final. 
 
La jornada va comptar amb la presència de Joan Manel del Pozo que va fer una ponència marc amb el títol "El compromís de la ciutat amb l'Educació", tot aportant elements de reflexió des del seu coneixement del món educatiu municipal.
 
També es van presentar les aportacions recollides a les dues comissions del Consell Escolar Municipal, una que ha treballat sobre Polítiques d'intervenció socio-educativa i altre sobre Polítiques d'escolarització. 
 
Així mateix, durant la jornada es va presentar l'estructura i els eixos principals del Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu, un cop recollides totes les aportacions dels diferents Fòrums.
 
 
- SEGONA EDICIÓ DEL FÒRUM: 4 DE MARÇ DE 2017

Aquesta edició del Fòrum Educatiu de Sabadell --la segona -- va tenir lloc el dia 4 de març sota el títol Com més equitat, més èxit educatiu, més cohesió social. El pla d'actuació a debat.

Després de la ponència marc a càrrec de l'Isidoro Ruiz i la presentació del document base del Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu, es van conformar quatre grups de debat que van analitzar i prioritizar unes propostes inicials corresponents als àmbits d'actuació prioritària detectats en la primera edició del Fòrum. Els grups i les propostes són:

GRUP 1 - Vinculació educativa: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per reforçar la vinculació educativa i formativa dels infants, joves i adults dins l’educació i formació formal i no formal, i lluitar contra l’absentisme i la desvinculació escolar prematura. PROPOSTES

GRUP 2 - Rendiment acadèmic: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció socioeducativa per afavorir el rendiment acadèmic de tots els infants i joves de Sabadell, potenciant tots els recursos socioeducatius de la ciutat. PROPOSTES

GRUP 3 - Desigualtats educatives: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per aconseguir que Sabadell sigui un municipi lliure de segregació escolar i desigualtats educatives. PROPOSTES

GRUP 4 - Transicions Escola - Treball: Concretar les línies de treball i prioritats d’intervenció per potenciar/millorar les interrelacions entre el món educatiu i món laboral, implicant tots els agents del teixit productiu i socioeducatiu de la ciutat. PROPOSTES

 

- PRIMERA EDICIÓ DEL FÒRUM: 26 DE NOVEMBRE DEL 2016

El primer Fòrum Educatiu de Sabadell es va celebrar el 26 de novembre, sota el títol d' "Equitat, cohesió social i èxit educatiu".

La ponència marc va anar a càrrec del Doctor en Sociologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Xavier Bonal, que va parlar sobre les "Bases d'una política educativa per a l'equitat i la cohesió social".

A continuació podeu consultar les conclusions resumides de cadascun dels grups de treball:

GRUP 1 - Quins elements afavoreixen una escolarització equilibrada? CONCLUSIONS

GRUP 2 - Quines polítiques locals promouen l’èxit educatiu? CONCLUSIONS
 
GRUP 3 - Quins plantejaments al voltant de la relació família-escola influeixen en l’èxit educatiu? CONCLUSIONS
 

 

CONTACTE

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

C. de Blasco de Garay, 19

Tel. 93 745 33 00

Horari d'atenció al públic:

- de dilluns a dijous de 9 a 18h
- divendres de 9 a 17:30h

@sbdeducació