Projectes de solidaritat

Conèixer per entendre CIPO, SCCL

Publicat a Projectes de solidaritat

Promou:
CIPO, SCCL.

Descripció:
La finalitat del projecte és afavorir un intercanvi d'experiències i de coneixement mutu entre els alumes i les persones amb discapacitat intel·lectual. La manera de fer-ho serà a través d'una activitat dirigida (manualitat, taller de cuina, activiat esportiva...) que els alumnes de secundària pensaran, dissenyaran i portaran a terme, amb el suport dels professionals del Centre Ocupacional de CIPO, SCCL.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
CIPO, SCCL neix l’any 1968 a partir de la iniciativa i de l’esforç d’un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel·lectual de Sabadell, com una alternativa normalitzada a l’acabament de l’etapa escolar dels seus fills i filles. Actualment és una empresa social sense afany de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona, des de dues dimensions clau: des de la integració sociolaboral (formació ocupacional, treball, etc) i d'altres suports que afavoreixin una atenció integral a les seves necessitats.

La missió de la nostra entitat és la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. Això inclou la difsió de les nostres activitats, l'intercanvi d'experiències amb altres centres, convenis de col·laboració... És important difondre la nostra entitat, tant per valoritzar socialment la feina que porten a terme les persones amb discapacitat intel·lectual, com per trencar mites i estereotips.

Definició del servei:
Els alumnes iniciaran el projecte responent un qüestionari per tal d'explorar les idees prèvies, abans de conèixer el sector. Durant la fase de servei els alumnes, coneixeran CIPO, SCCL i rebran el suport per part dels professionals de l'entitat, per dur a terme l'activitat planejada. Un cop acabat el projecte es compararàn les respostes incicials amb la valoració final, per copsar el progrés fruit de l'adquisició de coneixements i la interacció amb els usuaris, tot trencant mites i estereotips. L'ultim dia es portarà a terme un acte de cloenda, per valorar l'activitat amb passi de fotos, testimonis i un petit berenar/vermut. Serà un bon moment perquè els alumnes puguin explicar què han après i com s'han sentit durant el procés. Dificultats, reptes, aspectes positius...

Accions d'aprenentatge:
- Conèixer l'entitat i la seva missió, els serveis que ofereix i les activitats que s'hi desenvolupen.
- Conèixer a quines persones dóna servei CIPO, SCCL, les seves capacitats i potencials, el seu treball i la seva vàlua social.
- Trencar mites i estereotips relacionats amb la discapacitat intel·lectual.
- Dissenyar una activitat per compartir-la amb els usuaris del Centre Ocupacional, portar-la a terme i valorar-la.
 
Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència d'autonomia i iniciativa personal
- Competència social i ciutadana
 
Objectius:
- Conèixer d'altres realitats i empatitzar amb les dificultats de les persones amb discapacitats intel·lectuals.
- Dissenyar una activitat per fer al centre ocupacional, dur-la a terme tot responsabilitzant-se de la coordinació i valorar-ne els resultats.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 15 alumnes
Temporalització i horaris: dins del segon o tercer trimestre, en diverses sessions a concretar, dins l'horari lectiu.
Localització del servei: a les nostres instal·lacions.
Abast territorial: si bé repercuteix directament amb els alumnes participants i els usuaris del nostre centre, té un interès de ciutat.

Informació i inscripció:
CIPO, SCCL
Persona de contacte: Aurora Piguillem
Correu electrònic: cipostas@cipo.cat
Telèfon: 93 723 35 99 
Consultar Web
 

Imprimeix