RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT: RAMBLA

A partir de: 01/07/2017   Fins: 30/09/2017
Horari: A partir de 09:30 fins 18:30

Lloc: Rambla, 1. 

CÀRREGA I DESCÀRREGA

TALL DE CARRER: CARRER LLOBET

A partir de: 01/01/2016   Fins: 01/01/2018
Horari: A les 21 h

 

El tram comprès entre el carrer de les Paus i el carrer de la Salut, per portar a terme el projecte educatiu "El pati al carrer" de l'Escola Enric Casassas.

TALL DE TRÀNSIT: CARRER SOL

A partir de: 23/01/2017   Fins: 29/12/2017
Horari: A partir de 10:00 fins 11:30

Lloc: c. del Sol, 80. 

CÀRREGA I DESCÀRREGA