RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT: RAMBLA

A partir de: 10/03/2017   Fins: 31/03/2017
Horari: A partir de 09:30 fins 13:30

Lloc: Rambla, 1. 

CIMENTAR O FORMIGONAR