RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT: RAMBLA

A partir de: 07/02/2017   Fins: 28/02/2017
Horari: A partir de 09:30 fins 13:30

Lloc: Rambla, 1. 

CIMENTAR O FORMIGONAR

RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT: RAMBLA

A partir de: 05/03/2017   Fins: 05/03/2017
Horari: A partir de 09:00 fins 15:00

Lloc: Rambla, 93. 

MUNTATGE O DESMUNTATGE DE GRUA

RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT: RAMBLA

A partir de: 20/02/2017   Fins: 13/03/2017
Horari: A partir de 09:30 fins 18:30

Lloc: Rambla, 1. 

CIMENTAR O FORMIGONAR