29 Octubre 2017

TALL DE CARRER: CARRER LLOBET

A partir de: 01/01/2016   Fins: 01/01/2018
Horari: A les 21 h

 

El tram comprès entre el carrer de les Paus i el carrer de la Salut, per portar a terme el projecte educatiu "El pati al carrer" de l'Escola Enric Casassas.