Intervenció intensiva en l’àmbit de l’habitatge en àrees d’especial atenció

 • Can Llobateres
 • Can Puiggener
 • Barris Sud

Hi ha territoris de la ciutat que requereixen intervencions específiques en general i, en concret, en matèria d'habitatge. Des del Servei d'habitatge aquesta tasca és realitza amb més dedicació i intensitat a Can Puiggener, Can Llobateres i barris Sud, en els àmbits de les comunitats de veïnatge, l'ús anòmal i les irregularitats vers l'habitatge.

QUÈ S'OFEREIX?

 • Acompanyament i assessorament en la gestió quotidiana del funcionament de les comunitats de veïnatge.
  • Organització · Economia
  • Convivència · Habitabilitat
 • Detecció de situacions de fragilitat personal i familiars relacionades amb l'habitatge. Acompanyament i derivació a altres serveis.
   
 • Detecció de situacions d'irregularitats en la tinença o l'ús de l'habitatge. Si hi ha problemes d'incompliment amb els seus deures envers la comunitat s'informa a les parts implicades de la situació de l'habitatge per facilitar les gestions oportunes en cada cas.
   
 • Canalització als serveis corresponents de les demandes relacionades amb l'ús de l'espai públic així com els problemes de convivència i incivisme.

ON PODEN ADREÇAR-SE?

SERVEI D'HABITATGE

C/ del Sol, 1

Tel.- 93 745 31 65

 

Entitats relacionades amb habitatge

Actua Vallès   

Ajuda en Acció    

Càritas

Creu Roja Sabadell   

Drapaires d’Emaús   

Ningú sense sostre  

PAH de Sabadell

CONTACTE

Servei d’Habitatge
C/ del Sol, 1
Tel: 937453165

Sabadell Atenció Ciutadana d’Urbanisme
C/ del Sol, 1, 3r                         

Servei d’Atenció ciudadana
Tel. 010

Oficina Local d’Habitatge
C/Blasco de Garay, 17  
Tel. 93 745 79 10

Serveis Socials Bàsics Territorials (ubicats als Centres d’Atenció Primària de salut)

Servei d’Urgències i d’Emergències Socials
Plaça del Gas, 2
Tel. 937264700