ACOMPANYAMENT A SITUACIONS DERIVADES DE L’OCUPACIÓ IRREGULAR

L’objectiu és acompanyar i assessorar comunitats de veïnatge on es produeixin situacions irregulars, analitzar-les i donar suport a la comunitat i als propis ocupants.

ON PODEN ADREÇAR-SE?

SERVEI D'HABITATGE

C/ del Sol, 1

Tel.- 93 745 31 65

usanomal@ajsabadell.cat

Detectar l’existència d’habitatge buit i mobilitzar-lo

Des del Servei d’Habitatge es segueix el procés que marca l’Ordenança Municipal de Verificació d’Habitatges Buits, que inclou diverses comprovacions administratives per assegurar que un habitatge està buit.

L’Ordenança té la finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat, entenent com habitatge buit aquell que roman desocupat, permanentment, sense causa justificada per un termini de més de dos anys.

D’acord amb les necessitats de mobilització d’habitatge s’elaborarà  un programa d’inspecció d’habitatges buits. Aquest l’aprovarà el Regidor o Regidora competent i se’n donarà compte al ple Municipal. Aquest programa és el que estableix les àrees de la ciutat on es realitzaran les inspeccions i s’incoaran els expedients en cas que sigui necessari.

ON PODEN ADREÇAR-SE?

SERVEI D'HABITATGE

C/ del Sol, 1

Tel.- 93 745 31 65

 

Entitats relacionades amb habitatge

Actua Vallès   

Ajuda en Acció    

Càritas

Creu Roja Sabadell   

Drapaires d’Emaús   

Ningú sense sostre  

PAH de Sabadell

CONTACTE

Servei d’Habitatge
C/ del Sol, 1
Tel: 937453165

Sabadell Atenció Ciutadana d’Urbanisme
C/ del Sol, 1, 3r                         

Servei d’Atenció ciudadana
Tel. 010

Oficina Local d’Habitatge
C/Blasco de Garay, 17  
Tel. 93 745 79 10

Serveis Socials Bàsics Territorials (ubicats als Centres d’Atenció Primària de salut)

Servei d’Urgències i d’Emergències Socials
Plaça del Gas, 2
Tel. 937264700