Redacció del Pla de Gestió de Residus

L'Ajuntament en col·laboració amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental i d’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la UE han d’elaborar plans de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de prevenció de residus, revisats amb una periodicitat mínima de 6 anys. Dintre del procés de la redacció del Pla s'ha convidat a diverses entitats i organitzacions a la primera reunió per debatre l'esborrany del Pla, el proper dijous 26 de març a les 7 de la tarda, al Casal Pere Quart.

Demà mateix tothom que vulgui també podrà participar-hi omplint el formulari que trobareu en aquest mateix web.

Us adjuntem els esborranys que es portaran a debat.

1 Introducció 

2 Marc Normatiu 

3 Diagnosi 

Annex 1 Glossari 

Annex 2 Marc normatiu:

vrxtofpq

Imprimeix