Les nostres institucions

L'Ajuntament (primària)

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà d’educació primària.

Descripció:
La visita guiada a l'Ajuntament és un recurs que s’ofereix a les escoles per acostar l'infant al municipi i al seu màxim òrgan de govern, l'Ajuntament. 

És una activitat complementària que té per objectiu fonamental reforçar, mitjançant la vivència i l'observació directa, el treball de coneixement de la ciutat i de l'Ajuntament que es fa des de l'escola. Consta de dues parts, amb una pausa al mig per a esmorzar:

Accedeix al bloc de la Visita a l'Ajuntament

Objectius:

- Conèixer la seu de la institució del govern local.
- Descriure l'organització i funcionament de l'Ajuntament.
- Prendre consciència de pertànyer a una comunitat i conèixer els mecanismes de presa de decisions que afecten als ciutadans i ciutadanes.
- Expressar-se en públic, argumentar, proposar, resoldre, justificar.. en un treball d'equip al voltant de temes que afecten a la ciutat (joc del ple) de ciutat.
 
Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competènciacomunicativa lingüística i audiovisual
- Competència d'autonomia i iniciativa personal
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: dimarts, dimecres i dijous a 2/4 de 10 del matí, de novembre 2019 a maig 2020
Durada: 2 hores i mitja, hi haurà una pausa per esmorzar
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Ajuntament de Sabadell, pl. de Sant Roc, 1
Cost: gratuït

Quadern didàctic per a l'alumnat, pdf reescribible (solucionari al quadern del professorat)  

Quadern informatiu per al professorat  

Observacions: caldrà portar preparat un tema per al joc del Ple

Inscripció: 

Inscripcions no obertes. Informarem per aquest mateix mitjà quan ja es puguin realitzar.

Informació:
Regidoria d'Educació
c. de Blasco de Garay, 19
Telèfon: 93 745 33 00
Persona de contacte: Imma Sierra
Correu electrònic: ciutatiescola@ajsabadell.cat

Organització:
Regidoria d'Educació

Imprimeix