Les nostres institucions

Coneix el Consell Comarcal del Vallès Occidental

A qui s'adreça:
Alumnes de 4t d'educació primària.

Descripció:
Aquesta activitat s'ofereix en dues alternatives:

Opció A: visita a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Rebuda a la porta del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Acompanyament a la primera planta, on es podrà veure un mapa relleu de la comarca i els aspectes geogràfics i poblacionals més destacats.

Sessió explicativa d’un dels representants de la institució, a la Sala de Plens del Consell Comarcal, farà una explicació sobre l’organització de la institució com a administració supramunicipal, les seves competències, el suport que ofereix als ajuntaments i els serveis que presta a la ciutadania. Per finalitzar s’obra un torn de paraules.

Opció B: activitat realitzada a l’escola.
Explicació de la comarca i de les seves característiques.
Explicació sobre l’organització de la institució com a administració supramunicipal, les seves competències, el suport que ofereix als ajuntaments i els serveis que presta a la ciutadania, a través d’imatges de la institució. Per finalitzar s’obra un torn de paraules.

Objectius:
- Conèixer la comarca i l'organització de la institució que la representa.

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana

Desenvolupament:
Durada: 1 hora i mitja o 2 hores com a màxim (en horari de matí).
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Consell Comarcal del Vallès Occidental. Ctra. Nacional. 150, km. 15
Cost:  gratuït. Reserves limitades

Inscripció:

Informació:
Consell comarcal del Vallès Occidental
Correu electrònic: ccvoc.activitats@ccvoc.cat
Telèfon: 93 727 35 34
Consultar Web

Organització:
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Imprimeix