Les nostres institucions

L'Ajuntament (secundària i crèdits de síntesi sobre la ciutat)

A qui s'adreça:
Alumnes d' ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.
 
Descripció:
L'activitat consisteix en una visita comentada per una educadora i la simulació d'un ple municipal, per tal que els nois i noies coneguin i aprenguin el seu funcionament i en acabar, si és possible, es dóna pas a una interlocució amb l’alcalde o un regidor o regidora, als quals els alumnes podran fer preguntes.

VisitaAjsecunEn la visita comentada es tracten els següents temes:

La segona part de l'activitat consisteix en la simulació d'un Ple municipal, per la qual cosa, els alumnes han de portar treballat de forma prèvia les propostes que es treballaran.

Podeu veure el Blog amb la informació sobre les visites ja realitzades:

Bloc curs 2017-18

Objectius:
- Conèixer la seu de la institució del govern local.
- Analitzar l'administració local.
- Prendre consciència del fet democràtic, la participació ciutadana i les eleccions municipals.
- Conèixer millor els mecanismes de presa de decisions que afecten tots els ciutadans.
- Desenvolupar la consciència de pertànyer a una comunitat.
 
Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència lingüística i audiovisual
- Competència d'autonomia i iniciativa personal
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: preferentment dilluns o divendres, de novembre 2019 a maig 2020, horari a concretar.
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Ajuntament de Sabadell, pl. de Sant Roc, 1
Cost: gratuït
Observacions: aniria bé que, al fer la reserva, concreteu dins de quina matèria o projecte s’inscriu la visita, ja que servirà de referència al Regidor de l’Ajuntament que atendrà el grup.
 
Inscripció:
  
 

Inscripcions no obertes. Informarem per aquest mateix mitjà quan ja es puguin realitzar.

 
Informació:
Regidoria d'Educació
c.de Blasco de Garay, 19
Telèfon: 93 745 33 00
Persona de contacte: Imma Sierra
Correu electrònic: ciutatiescola@ajsabadell.cat
 
Organització:
Regidoria d'Educació. Ajuntament de Sabadell
 

 

Imprimeix