La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una proposició per impulsar les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya

La Junta de Portaveus va aprovar el 19 de desembre una proposició de l’alcaldia d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Els acords assolits són:

Primer.- Que l’Ajuntament de Sabadell es declara “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat cultural”. 

Segon.- Que l’Ajuntament de Sabadell es compromet actuar per fer front als rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi.

Tercer.- Que els membres de la corporació local d’aquest ajuntament es comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes.

Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la FMC i l’ACM.

 

 

Imprimeix