Sabadell és un dels ajuntaments més actius i avançats en la gestió de polítiques de la diversitat, segons un informe europeu del programa “Intercultural Cities”

El passat més d’octubre de 2014 Sabadell va ser avaluada pel programa europeu Intercultural Cities, en el que participa des de l’any 2011 com a membre de la RECI Red Española de Ciudades Interculturales.

El programa Intercultural Cities va néixer amb la voluntat d’oferir a les ciutats integrants eines pel desenvolupament de polítiques de gestió de la diversitat, construir un discurs positiu i  fomentar la interacció social positiva entre el conjunt de la població. L’objectiu de l’avaluació europea a la ciutat va ser mesurar la incidència i l’impacte d’aquest programa en la gestió de la diversitat intercultural de la ciutat. Com a resultat, es va sorgir l’informe “Intercultural cities, Sabadell Case Study” on  l’Ajuntament de Sabadell és valorat com un dels més actius i avançats en la gestió de polítiques de la diversitat dins el país, degut a la introducció, als darrers anys, de serveis i estructures innovadores, essencials per a promoure la diversitat.

En concret  l’informe destaca que la ciutat ha sabut desenvolupar:

Una estratègia intercultural consensuada tant a nivell polític com amb la ciutadania. Fruit d’aquest consens es signa l’acord municipal Sabadell lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia (24 de gener) i la moció per “l’impuls de polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya (desembre 2014)

Que aquesta estratègia s’ha concretat en l’impuls d’accions: educatives (com el foment de la llengua), d’intercanvi d’idees i coneixements (com el mes gastronòmic, les portes obertes als centres de culte, la cuina 2,0), de sensibilització (com la educació en valors dins del programa Ciutat-Escola i el projecte del Rap per la convivència), de creació d’espais públics interculturals, com és el cas de les biblioteques i a la Fàbrica de creació l’Estruch. Aquesta estratègia també ha comptat amb el suport dels mitjans de comunicació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància.

Que com a resultat de la implementació d’aquesta estratègia, segons l’informe, hi ha hagut un canvi de percepció i d’actituds davant la diversitat per part de diferents actors, com és el cas dels treballadors de la administració de la ciutat, que es mostren més oberts als conceptes e idees interculturals; els professors, estudiants i pares, que es senten més confiats en la seva interacció amb persones procedents d’altres cultures; el veïnat, millorant la comunicació i les relacions en el  barri; i les pròpies persones estrangeres que es senten més integrades, participen en associacions i perceben l’assoliment d’una major cohesió social.

I que gràcies a la participació de la ciutat en el programa Intercultural Cities, Sabadell ha pogut participar en el projecte “ C4i; Communication for integration” per combatre els rumors i els prejudicis vers la població estrangera, junt 10 ciutats europees més, compartint les seves experiències  i sent  coneguda a nivell internacional com a model d’èxit en la gestió de la diversitat cultural.

Aquest informe va ser el resultat de la realització d’entrevistes tant a representants d’associacions, ciutadans i gestors municipals, en el període del 6 al 9 d’octubre de 2014 per part d’avaluadors del programa Intercultural Cities. Actualment hi participen en la xarxa més de 80 ciutats.

L’experiència de Sabadell junt a altres ciutats del  programa Intercultural Cities, ha impulsat al Consell de Ministres del Consell d’Europa a recomanar la aplicació d’aquesta estratègia a altres ciutats d’Estats membres(vegeu carta del Consell d'Europa enviada a l'Ajuntament de Sabadell i el text de la recomanació del Consell de Ministres de data 21 de gener de 2015) 

En base als resultats de l’experiència de la ciutat de Sabadell i d’altres ciutats dins del programa Intercultural Cities, el passat 21 de gener, el Comitè de Ministres va adoptar la Recomanació CM del Consell d’Europa dirigida als Estats Membres, a fi de incentivar i donar  suport a l'aplicació d'una estratègia d'integració intercultural a les ciutats.

En concret, el text assenyala que l'enfocament d'integració intercultural ha de: Promoure un discurs públic que posi l'accent en els valors compartits i que s'esforça per construir una identitat urbana plural i diversa, ha de vetllar per que les polítiques, institucions i serveis s'adaptin a una ciutadania diversa i per la competència intercultural del funcionariat, i dels agents locals i ha de impulsar la participació activa de tots en el govern local.

Finalment, la recomanació convida als Estats a fer ús de la guia "Pas a pas: guia pràctica per aplicar el model urbà d'integració intercultural".

 

Vegeu articles relacionats:

 

Imprimeix