PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Borsa de treball per cobrir llocs de treball amb titulació universitària (grup de classificació A, subgrups A1 i A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGAA0118

TUTORIAL per presentar-se i PREGUNTES FREQÜENTS (Actualitzat en data 27/07/2018)

Bases

Anunci bases BOPB: 6/07/2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 7 de juliol fins el dia 26 de juliol de 2018 (ambdós inclosos). AVÍS IMPORTANT: El termini de presentació de sol·licituds s'amplia fins al dia 1 d'agost de 2018 a les 14:00 h.

Anunci ampliació termini presentació sol·licituds

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es i data de proves

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 9 de novembre al dia 15 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es i convocatòria de proves

Resultats prova aptitudinal

Resultats prova escrita i convocatòria prova de coneixements de català

Resultats prova català i revisions prova escrita

Borsa de treball provisional

Modificació composició Tribunal

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Convocatòria primer tram entrevistes

Resultats primer tram entrevistes

Convocatòria segon tram entrevistes

Resultats segon tram entrevistes

Convocatòria tercer tram entrevistes

Resultats tercer tram entrevistes

Convocatòria quart tram entrevistes

Resultats quart tram entrevistes

Convocatòria cinquè tram entrevistes

Resultats cinquè tram entrevistes

Convocatòria sisè tram entrevistes

Resultats sisè tram entrevistes

Convocatòria setè tram entrevistes

Resultats setè tram entrevistes

Convocatòria vuitè tram entrevistes

Resultats vuitè tram entrevistes

Convocatòria novè tram entrevistes

Convocatòria novè tram, modificació data d'entrevistes

Resultats novè tram entrevistes

Convocatòria desè tram entrevistes

Convocatòria desè tram rectificat

Resultats desè tram entrevistes

Convocatòria onzè tram entrevistes

Resultats onzè tram entrevistes

Convocatòria dotzè tram entrevistes

Resultats dotzè tram entrevistes

Convocatòria tretzè tram entrevistes

Resultats tretzè tram entrevistes

Convocatòria catorzè tram entrevistes

Resultats catorzè tram entrevistes

Convocatòria quinzè tram entrevistes

Resultats quinzè tram entrevistes

Convocatòria setzè tram entrevistes

Resultats setzè tram entrevistes

Convocatòria dissetè tram entrevistes

Resultats dissetè tram entrevistes

Convocatòria divuitè tram entrevistes

Resultats divuitè tram entrevistes

Convocatòria dinovè tram entrevistes

Rectificació convocatòria dinovè tram entrevistes

Resultats dinovè tram entrevistes

Convocatòria vintè tram entrevistes

Resultats vintè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-unè tram entrevistes

Resultats vint-i-unè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- dosè tram entrevistes

Resultats vint-i-dosè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- tresè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- tresè tram entrevistes, modificació data d'entrevistes

Resultats vint-i-tresè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-quatrè tram entrevistes

Resultats vint-i-quatrè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-cinquè tram entrevistes

Resultats vint-i-cinquè tram entrevistes

Rectificació d'error material al 25è tram

Resultat entrevista - Rectificació d'error material al vint-i-cinquè tram

Convocatòria vint-i -sisè tram entrevistes

Resultats vint-i-sisè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-setè tram entrevistes

Resultats vint-i-setè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-vuitè tram entrevistes

Resultats vint-i-vuitè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-novè tram entrevistes

Resultats vint-i-novè tram entrevistes

Convocatòria trentè tram entrevistes

Resultats trentè tram entrevistes

Convocatòria trenta-unè tram entrevistes

Resultats trenta-unè tram entrevistes

Convocatòria trenta-dosè tram entrevistes

Resultats trenta-dosè tram entrevistes

Convocatòria trenta-tresè tram entrevistes

Resultats trenta-tresè tram entrevistes

Convocatòria trenta-quatrè tram entrevistes

Resultats trenta-quatrè tram entrevistes

Rectificació d'error material al trenta-quatrè tram

Resultat rectificació d'error material al trenta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria trenta-cinquè tram entrevistes

Rectificació d'error material al trenta-cinquè tram

Resultats trenta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria trenta-sisè tram entrevistes

Resultats trenta-sisè tram entrevistes

Convocatòria trenta-setè tram entrevistes

Resultats trenta-setè tram entrevistes

Convocatòria trenta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria d'entrevista ajornada al trenta-vuitè tram entrevistes

Segona convocatòria entrevista ajornada al trenta-vuitè tramm entrevistes

Resultats trenta-vuitè tram entrevistes

Resultats definitius trenta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria trenta-novè tram entrevistes

Convocatòria entrevistes ajornades al trenta-novè tram entrevistes

Resultats trenta-novè tram entrevistes

Convocatòria quarantè tram entrevistes

Resultats quarantè tram entrevistes

Rectificació resultats quarantè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-unè tram entrevistes

Resultats quaranta-unè tram entrevistesi

Convocatòria quaranta-dosè tram entrevistes

Resultats quaranta-dosè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-tresè tram entrevistes

Resultats quaranta-tresè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-quatrè tram entrevistes

Resultats quaranta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-cinquè tram entrevistes

Resultats quaranta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-sisè tram entrevistes

Resultats quaranta-sisè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-setè tram entrevistes

Resultats quaranta-setè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-vuitè tram entrevistes

Resultats quaranta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria quaranta-novè tram entrevistes

Resultats quaranta-novè tram entrevistes

Convocatòria cinquantè tram entrevistes

Resultats cinquantè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-unè tram entrevistes

Resultats cinquanta-unè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-dosè tram entrevistes

Resultats cinquanta-dosè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-tresè tram entrevistes

Resultats cinquanta-tresè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-quatrè tram entrevistes

Resultats cinquanta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-cinquè tram entrevistes

Resultats cinquanta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-sisè tram entrevistes

Resultats cinquanta-sisè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-setè tram entrevistes

Resultats cinquanta-setè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-vuitè tram entrevistes

Resultats cinquanta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria cinquanta-novè tram entrevistes

Resultats cinquanta-novè tram entrevistes

Convocatòria seixantè tram entrevistes

Resultats seixantè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-unè tram entrevistes

Rectificació d'error material al seixanta-unè tram entrevistes

Resultats seixanta-unè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-dosè tram entrevistes

Rectificació d'error material al 62è tram entrevistes

Resultats seixanta-dosè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-tresè tram entrevistes

Resultats seixanta-tresè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-quatrè tram entrevistes

Resultats seixanta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-cinquè tram entrevistes

Resultats seixanta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-sisè tram entrevistes

Resultats seixanta-sisè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-setè tram entrevistes

Resultats seixanta-setè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-vuitè tram entrevistes

Resultats seixanta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria seixanta-novè tram entrevistes

Resultats seixanta-novè tram entrevistes

Convocatòria setantè tram entrevistes

Resultats setantè tram entrevistes

Rectificació d'error material al setantè tram entrevistes

Convocatòria setanta-unè tram entrevistes

Resultats setanta-unè tram entrevistes

Convocatòria setanta-dosè tram entrevistes

Resultats setanta-dosè tram entrevistes

Convocatòria setanta-tresè tram entrevistes

Convocatòria setanta-tresè tram, modificació data d'entrevistes

Resultats setanta-tresè tram entrevistes

Convocatòria setanta-quatrè tram entrevistes

Resultats setanta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria setanta-cinquè tram entrevistes

Resultats setanta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria setanta-sisè tram entrevistes

Resultats setanta-sisè tram entrevistes

Convocatòria setanta-setè tram entrevistes

Resultats setanta-setè tram entrevistes

Convocatòria setanta-vuitè tram entrevistes

Resultats setanta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria setanta-novè tram entrevistes

Resultats setanta-novè tram entrevistes

Convocatòria vuitantè-tram entrevistes

Resultats vuitantè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-unè tram entrevistes

Resultats vuitanta-unè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-dosè tram entrevistes

Resultats vuitanta-dosè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-tresè tram entrevistes

Resultats vuitanta-tresè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-quatrè tram entrevistes

Resultats vuitanta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-cinquè tram entrevistes

Rectificació d'error material al vuitanta-cinquè tram entrevistes

Resultats vuitanta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-sisè tram entrevistes

Resultats parcials vuitanta-sisè tram entrevistes

Resultats definitius vuitanta-sisè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-setè tram entrevistes

Resultats vuitanta-setè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-vuitè entrevistes

Resultats vuitanta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria vuitanta-novè tram entrevistes

Resultats vuitanta-novè tram entrevistes

Convocatòria norantè tram entrevistes

Resultats norantè tram entrevistes

Convocatòria noranta-unè tram entrevistes

Resultats noranta-unè tram entrevistes

Convocatòria noranta-dosè tram entrevistes

Rectificació d'error material al 92è tram entrevistes

Resultats parcials noranta-dosè tram entrevistes

Resultats definitius noranta-dosè tram entrevistes

Convocatòria noranta-tresè tram entrevistes

Resultats noranta-tresè tram entrevistes

Convocatòria noranta-quatrè tram entrevistes

Resultats norante-quatrè tram entrevistes

Convocatòria noranta-cinquè tram entrevistes

Resultats noranta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria norante-sisè tram entrevistes

Resultats noranta-sisè tram entrevistes

Convocatòria noranta-setè tram entrevistes

Resultats noranta-setè tram entrevistes

Convocatòria noranta-vuitè tram entrevistes

Resultats norante-vuitè tram entrevistes

Convocatòria noranta-novè tram entrevistes

Resultats norante-novè tram entrevistes

Convocatòria centè tram entrevistes

Resultats centè tram entrevistes

Convocatòria cent unè tram entrevistes

Resultats cent unè tram entrevistes

Convocatòria cent dosè tram entrevistes

Resultats cent dosè tram entrevistes

Convocatòria cent tresè tram entrevistes

Resultats cent tresè tram entrevistes

Convocatòria cent quatrè tram entrevistes

Resultats cent quatrè tram entrevistes

Convocatòria cent cinquè tram entrevistes

Resultats cent cinquè tram entrevistes

Convocatòria cent sisè tram entrevistes

Resultats cent sisè tram entrevistes

Convocatòria cent setè tram entrevistes

Resultats cent setè tram entrevistes

Convocatòria cent vuitè tram entrevistes

Resultats cent vuitè tram entrevistes

Convocatòria cent novè tram entrevistes

Resultats cent novè tram entrevistes

Convocatòria cent desè tram entrevistes

Resultats cent desè tram entrevistes

Convocatòria cent onzè tram entrevistes

Resultats cent onzè tram entrevistes

Convocatòria cent dotzè tram entrevistes

Resultats cent dotzè tram entrevistes

Convocatòria cent tretzè tram entrevistes

Resultats cent tretzè tram entrevistes

Convocatòria cent catorzè tram entrevistes

Resultats cent catorzè tram entrevistes

Convocatòria cent quinzè tram entrevistes

Resultats cent quinzè tram entrevistes

Convocatòria cent setzè tram entrevistes

Resultats cent setzè tram entrevistes

 

Instruccions entrevistes per videotrucada 

ENTREVISTES CURRICULARS

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau / Llicenciatura psicologia, pedagogia, psicopedagogia

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia; Grau en Educació Infantil o Primària; Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació, o Filosofia i Lletres Grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia; Grau en Educació Infantil o Primària; Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació, o Filosofia i Lletres

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau o llicenciatura en Comunicació, Comunicació audiovisual, Gesió d'informació i documentació digital, Relacions públiques i màrqueting, Multimèdia, Periodisme, Publicitat i realacions públiques o equivalent.

Rectificació de la convocatòria

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulació: Grau / Llicenciatura Psicologia

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na d'anàlisi de dades (titulacions: Grau / Diplomatura en Estadística, Enginyeria de Dades / Ciència de Dades, Enginyeria Informàtica, Grau / Llicenciatura en Matemàtiques, Grau / Llicenciatura en Sociologia, Grau en Màrqueting, Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat, o equivalent.)

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na gestió tributària (titulacions: Grau / Llicenciatura: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)Grau / Llicenciatura: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)

Rectificació convocatòria

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes currriculars per tècnic/a comunicació trasmèdia - community manager (titulacions: Grau / Llicenciatura Comunicació, Comunicació Audiovisual, Gestió d'Informació i DocmentacióDigital, Relacions Públiques i Màrqueting, Multimèdia, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de sistemes i analista informàtic/a

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na gestió tributària (titulacions: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na enginyer/a (titulacions: Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria)

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior de museus (titulacions: Grau / Llicenciatura en Història, Humanitats, Arqueologia, Història de l'Art, Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals o equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

 -------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na enginyer/a (titulacions: Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria)

Resultats entrevistes curriculars

-----------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a de Cooperació (titulacions: Grau en Antropologia Social i Cultural, Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret, Geografia, Relacions Internacionals, Sociologia, Treball Social, o titulacions equivalents, més coneixements en Anglès nivell B2 i/o Francès nivell B2)

Resultats entrevistes curriculars

Segona convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a de Cooperació (titulacions: Grau en Antropologia Social i Cultural, Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret, Geografia, Relacions Internacionals, Sociologia, Treball Social, o titulacions equivalents, més coneixements en Anglès nivell B2 i/o Francès nivell B2)

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------

1a Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de gestió (titulacions: totes les titulacions de la família de Ciències Socials i Humanitats)

2a Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de gestió (titulacions: totes les titulacions de la família de Ciències Socials i Humanitats)

3a Convocatòria entrevistes curriculars per tecnic/a mitjà/na de gestió (titulacions: totes les titulacions de la família de Ciències Socials i Humanitats)

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a administració general (titulacions: Doctor o llicenciat en dret, ciències polítiques, econòmiques o empresarials, intendent mercantil o actuari, i equivalents, o grau corresponent)

Modificació convocatòria entrevistes curriculars per Tècnic/a administració general

Resultats entrevistes curriculars

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà de gestió a Acció social (titulacions: Llicenciatura / Grau en Economia, Periodisme, Ciències de la Informació, Periodisme, i Comunicació Audiovisual)

Resultats entrevistes curriculars

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior de Pedagogia adscrit al Servei de la Infància i Adolescència, del Servei d'Acció Social (titulacions: Llicenciatura / Grau en Pedagogia o equivalent)

 Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans (titulacions: Grau / Diplomatura en Relacions Laborals, Grau / Llicenciatura en Ciències del treball o equivalent)

Resultats entrevistes curriculars

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior periodisme adsrit a l'Àrea de Presidència i Drets Socials - Continguts comunicatius (titulacions: Grau / Llicenciatura: Comunicació, Comunicació Audiovisual, Gestió d'Informació i Documentació Digital, Relacions públiques i Màrqueting, Multimèdia, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o equivalent)

Resultats entrevistes curriculars

2a Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior periodisme adscrit a l'Àrea de Presidència i Drets Socials - Continguts comunicatius

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na educació (titulacions: Grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia; Grau en Educació Infantil o Primària; Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació, o Filosofia i Lletres (especialitats Psicologia, Pedagogia o Ciències de l’Educació), Grau / Diplomatura en Educació Social o equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior arquitecte/a (titulació: Arquitecte/a o títol que habiliti per l’exercici de la professió regulada d’arquitecte/a o equivalent)

2a Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior arquitecte/a (titulació: Arquitecte/a o títol que habiliti per l'exercici de la professió regulada d'arquitecte/a o equivalent)

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na educació (titulacions: Grau / Llicenciatura: Pedagogia, Psicopedagogia, Grau en Educació Infantil, o equivalent)

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de gestió al servei de Feminisme i Diversitat (Joventut)

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior economia (titulacions: Grau / Llicenciatura en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Economia i Finances, Comptabilitat i Finances o titulacions equivalents)

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior enginyeria (titulacions: Enginyeria Superior Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials i màster en Enginyeria Industrial, o equivalent, que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a)

Resultats entrevistes curriculars

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na promoció de la salut (titulació: Grau / Diplomatura en Infermeria)

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior museus (titulacions: Grau / Llicenciatura en Història, Humanitats, Arqueologia, Història de l’Art, Belles Arts, Conservació, Restauració de Béns Culturals o titulacions equivalents)

Resultats entrevistes curriculars

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultats entrevistes curriculars

2a convocatòria entrevistes curriculars per tècnci/a superior d'arxius

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per responsable equip (titulacions: Grau / Llicenciatura, més especialització en gestió cultural i/o formació de màster o postgrau en gestió cultural, gestió d’esdeveniments culturals o gestió d’espais culturals)

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curricular per Tècnic/a Superior de Gestió (titulacions: Grau / Llicenciatura en Ciències Polítiques i Gestió Pública, Grau / Llicenciatura Ciències Polítiques i de l'Administració I Grau / Llicenciatura Sociologia)

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per Tècnic/a Superior Salut Pública (Protecció de la Salut) i Tècnic/a Superior de Gestió a l'àmbit de Benestar Animal (titulacions: Biologia, Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Biomèdiques, Farmàcia, Física i Química, Química, Infermeria, Medicina, Microbiologia, Veterinària)

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per Tècnic/a mitjà/na Cultura (titulacions: titulacions de la família professional de les Ciències socials i Humanitats)

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevstes curriculars per Tècnic/a Superior Economia (titulacions: Llicenciatura / Grau Economia; Administracíó i Direcció d'Empreses; Ciències Actuarials i Financeres; Economia i Finances; Comptabilitat i Finances o titulació equivalent) i per Tècnic/a Mitjà/na Economia (titulacions: Grau Economia; Administració i Direcció d'Empreses; Ciències Actuarials i Financeres; Ciències Empresarials; Economia i Finances; Comptabilitat, o titulació equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per Tècnic/a Mitjà/na de Gestió de Recursos Humans (titulacions: titulacions de la família professional de Ciències socials i Humanitats)

Resultats entrevistes curriculars

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per Tècnic/a Superior de Salut Pública

Resultats entrevistes curricular

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per Responsable d'equip al servei de Cultura

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior professor/a, especialitat piano: Títol superior de música, especialitat piano

Resultats entrevista curricular

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior psicòleg/òloga

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars tècnic/a mitjà/na analista de dades

Ampliació convocatòria entrevistes curriculars tècnic/a mitjà/na analista de dades

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria entrevstes curriculars per Tècnic/a Superior Economia (titulacions: Llicenciatura / Grau Economia; Administracíó i Direcció d'Empreses; Ciències Actuarials i Financeres; Economia i Finances; Comptabilitat i Finances o titulació equivalent) i per Tècnic/a Mitjà/na Economia (titulacions: Grau Economia; Administració i Direcció d'Empreses; Ciències Actuarials i Financeres; Ciències Empresarials; Economia i Finances; Comptabilitat, o titulació equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculara per tècnic/a mitjà/na medi ambient (titulacions: Biologia; Biologia Ambiental; Ciències; Ciències Ambientals; Conservació de la Natura; Enginyeria Ambiental; Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica; Enginyeria de Sistemes Biològics, Geografia; Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial; Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient; Química; Enginyeria Química; Enginyeria Geològica; Geologia; o titulacions equivalents) 

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na, àmbit ocupació via pública (titulacions: titulacions de la família professional de Ciències socials i Humanitats)

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na en promoció i dinamització comercial

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na promoció de la salut

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior psicologia

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans (titulacions: Grau / Diplomatura en Relacions Laborals, Grau / Llicenciatura en Ciències del treball o equivalent)

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na especialista (titulacions: Grau / Llicenciatura Ciències Polítiques i Gestió Pública, Diplomatura Gestió i Administració Pública, o titulacions equivalents)

Resultats entrevistes curriculars

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior Psicologia al servei de Recursos Humans (titulacions: Grau / Llicenciatura en Psicologia)

Resultats entrevistes curriculars