PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Borsa de treball amb caràcter d'urgència i excepcional per cobrir llocs de treball d'Auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUC2119

Oferta urgent

Annex I a la sol·licitud de participació en processos selectius

Instruccions per emplenar el document "Annex I a la sol·licitud de participació en processos selectius"

Termini de presentació de candidatures del 25 de gener al 29 de gener (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

S'informa als/a les aspirants que el termini per aportar la documentació pendent serà del dia 23 de febrer al dia 27 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es per ordre alfabètic, convocatòria primer tram entrevistes i convocatòria prova català

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es per ordre de puntuació, convocatòria primer tram entrevistes i convocatòria prova català

Resultats primer tram entrevistes

Convocatòria segon tram entrevistes

Resultats segon tram entrevistes i constitució del primer i segon tram de la borsa

Resultats prova de català realitzada en data 15 de març de 2019

Convocatòria tercer tram entrevistes

2a convocatòria prova de català

Resultats tercer tram entrevistes i constitució del primer, segon i tercer tram de la borsa

Convocatòria quart tram d'entrevistes

Resultats prova de català realitzada en data 12 d'abril de 2019

Resultats quart tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer i quart tram de la borsa

Convocatòria cinquè tram d'entrevistes

3a convocatòria prova de català

 Resultats prova català realitzada els dies 4 i 5 de juliol de 2019

 Resultats cinquè tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer, quart i cinquè tram de la borsa

Convocatòria sisè tram d'entrevistes

Resultats sisè tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè tram de la borsa

Convocatòria setè tram d'entrevistes

Resultats setè tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè tram de la borsa

Convocatòria vuitè tram entrevistes

Resultats vuitè tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè tram de la borsa

Convocatòria novè tram entrevistes

Resultats novè tram entrevistes i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè i novè tram de la borsa

Convocatòria desè tram entrevistes

Atenent a la situació extraordinària de salut pública s'anul·len les entrevistes previstes pel dia 16 i 18 de març fins nou avis.

Anunci de resolució de realització d'entrevistes per mitjançants telemàtics  

 

DESÈ TRAM D'ENTREVISTES

Nova convocatòria del desè tram d'entrevistes

Resultats entrevista desè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats desè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè tram de la borsa 

 

ONZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria de l'onzè tram d'entrevistes

Resultats entrevista onzè tram i convocatòria acreditació de mèrits 

Resultats onzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè i onzè tram de la borsa

 

DOTZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del dotzè tram d'entrevistes

 Resultats entrevista dotzè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats dotzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè i dotzè tram de la borsa

 

TRETZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del tretzè tram d'entrevistes

Resultats entrevista tretzè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats tretzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè i tretzè tram de la borsa

 

CATORZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del catorzè tram d'entrevistes

Resultats entrevista catorzè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats catorzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè i catorzè tram de la borsa

 

QUINZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del quinzè tram d'entrevistes

Resultats entrevista quinzè tram i convocatòria acreditació mèrits

Resultats quinzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè i quinzè tram de la borsa

 

SETZÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del setzè tram d'entrevistes

Resultats entrevista sisè tram convocatòria acreditació mèrits 

Resultats del setzè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè i setzè tram de la borsa

 

DISSETÈ TRAM D'ENTREVISTES

convocatòria del disetè tram d'entrevistes

Resultats entrevista disetè tram i convocatòria acreditació mèrits

Resultats del dissetè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè , sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, catorzè, quinzè, setzè i dissetè tram de la borsa

 

DIVUITÈ TRAM D'ENTREVISTES

convocatòria del divuitè tram d'entrevistes

rectificació error material al divuitè tram d'entrevistes

Resultats entrevista divuitè tram i convocatòria acreditació mèrits

Resultats del divuitè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè i divuitè tram de la borsa

 

DINOVÈ TRAM D'ENTREVISTES

convocatòria del dinovè tram d'entrevistes

Resultats entrevistes dinovè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats del dinovè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè i dinovè tram de la borsa

 

VINTÈ TRAM D'ENTREVISTES

convocatòria del vintè tram d'entrevistes

Resultats entrevistes vintè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vintè tram i constitució del primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè i vintè tram de la borsa

 

VINT-I-UNÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del vint-i-unè tram d'entrevistes

Resultats vint-i-unè tram d'entrevistes i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-unè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè, i vint-i-unè tram de la borsa

 

VINT-I-DOSÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del vint-i-dosè tram d'entrevsites

 Resultats vint-i-dosè tram d'entrevistes i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-dosè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, i vint-i-dosè tram de la borsa

 

VINT-I-TRESÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del vint-i-tresè tram d'entrevistes

Resultats vint-i-tresè tram d'entrevsites i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-tresè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè i vint-i-tresè tram de la borsa  

 

VINT-I-QUATRÈ TRAM D'ENTREVSITES

Convocatòria del vint-i-quatrè tram d'entrevistes

Resultats vint-i-quatrè tram d'entrevistes i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-quatrè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè i vint-i-quatrè tram de la borsa 

 

VINT-I-CINQUÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del vint-i-cinquè tram d'entrevistes

Convocatòria del vint-i-cinquè tram , modificació data d'entrevistes

Resultats vint-i-cinquè tram d'entrevistes i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-cinquè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè , vint-i-quatrè i vint-i-cinquè tram de la borsa. 

 

VINT-I-SISÈ TRAM D'ENTREVISTES

Convocatòria del vint-i-sisè tram d'entrevistes

Resultats entrevista vint-i-sisè tram i convocatòria acreditació de mèrits 

Resultat entrevistes vint-i-sisè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè , vint-i-quatrè, vint-i-cinquè i vint-i-sisè tram

  

VINT-I-SETÈ TRAM D'ENTREVISTES 

Convocatòria del vint-i-setè tram d'entrevistes 

Resultat entrevistes vint-i-setè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-setè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè, vint-i-quatrè, vint-i-cinquè, vint-i-sisè i vint-i-setè tramentrevistes vint-i-setè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè, vint-i-quatrè, vint-i-cinquè, vint-i-sisè i vint-i-setè tram


VINT-I-VUITÈ TRAM D'ENTREVISTES 

Convocatòria vint-i-vuitè tram d'entrevistes

Resultat entrevistes vint-i-vuitè tram i convocatòria acreditació de mèrits

Resultats entrevistes vint-i-vuitè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè, vint-i-quatrè, vint-i-cinquè, vint-i-sisè i vint-i-setè tramentrevistes vint-i-setè tram i constitució de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè, vint-i-quatrè, vint-i-cinquè, vint-i-sisè, vint-i-setè i vint-i-vuitè tram

 

Protocol

Tutorial

Document de consentiment

CRITERIS DE TRANSPARÈNCIA