PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

"No em fumis", projecte Entorn sense Fum

Els alumnes dissenyen, porten a terme i valoren una campanya de sensibilització dirigida principalment als entorns escolars, biblioteques, centres cívics i centres esportius on conviuen infants, joves i les seves famílies, així com d'altres adults de referència (professorat, monitors, conserges, etc.).

A quina necessitat, repte o millora dona resposta?
L'ús de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. Cada any, el tabaquisme causa més de 9000 defuncions a Catalunya, la majoria d'elles per càncer o per malalties cardiovasculars i respiratòries. Nombrosos estudis han posat de manifest que 9 de cada 10 fumadors s’inicien en l'ús del tabac abans dels 18 anys, de manera que és especialment important evitar l'inici del tabaquisme durant l'adolescència. Per altra banda, hi ha nombrosos estudis que mostren l'alt impacte i la perillositat del fum ambiental sobre la salut, especialment en els col·lectius més vulnerables (infants i joves, embarassades i gent gran). La introducció de mesures legislatives de control del tabac, especialment intenses a partir de l’'any 2005 i 2010, ha contribuït a la reducció de l'exposició a ambients contaminats per fum de tabac en espais públics tancats

Alguns dels entorns on actualment no està prohibit fumar inclouen espais particularment sensibles perquè s'hi porten a terme activitats relacionades amb l'educació i la promoció de comportaments saludables o perquè són freqüentats per menors. Aquest és el cas, per exemple, dels accessos a les escoles situats fora del recinte escolar o dels centres esportius a l'aire lliure, on es realitzen activitats esportives adreçades a infants i adolescents. En els entorns d'aquestes característiques, resulta especialment important aconseguir erradicar completament o minimitzar l'ús del tabac, al mateix temps que s'impulsen altres mesures orientades a reduir l'inici del tabaquisme i a protegir la població de l'exposició al fum ambiental de tabac. Amb aquesta idea sorgeix el projecte d'Entorns sense Fum.

Definició del servei:
Els alumnes participen activament en el projecte d'Entorn sense Fum que es duu a terme des del Servei de Salut de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquest projecte és prevenir l'inici del consum de tabac i l'exposició al fum ambiental de tabac en la població infantil i jove, evitant que en el seu entorn habitual hi hagi persones fumant, sensibilitzant als adults com referents modelitzadors i informant als menors del risc del consum de tabac. Per això s'ha arribat a un acord per rotular i mantenir lliure de fum les entrades i sortides dels centres escolars, biblioteques, centres cívics, centres esportius i altres instal·lacions freqüentades per infants i joves.
Els alumnes que participin en el servei comunitari promocionaran aquests espais lliures de fum i s'encarregaran de la difusió i la sensibilització per tal que arribi a la major part de la ciutadania.
Els alumnes podran dirigir les seves accions i intervencions a diversos col·lectius: alumnat de cicle superior de primària, companys del mateix institut, professorat i personal del centre educatiu, a les famílies tant de les escoles de primària com de secundària de la zona, així com al personal o usuaris de biblioteques, centres cívics, etc. (a concretar posteriorment amb el professorat responsable del servei comunitari). Al mes de maig s'ha previst:
- Jornada de cloenda, on l'alumnat podrà exposar davant dels tècnics municipals i de la resta d'escoles participants la feina realitzada, en el marc del projecte d'Entorns sense Fum.
- Cartes d'agraïment, diploma acreditatiu i reconeixement d'autoría en tots aquells materials dissenyats per ells i que tinguin com objecte la difusió del projecte Entorn sense fum.

Accions d'aprenentatge:
La primera sessió a l'aula del centre educactiu, a càrrec dels tècnics del Servei de Promoció de la Salut per explicar en què consisteix el projecte d'Entorn sense fum i com d'important és la participació activa dels alumnes per donar-lo a conèixer i aconseguir que els entorns d'infants i joves siguin uns espais lliures de fum, on es promocionin estils de vida saludables.
Diverses sessions a l'aula a càrrec del tutor/a on es treballaran diferents materials i activitats sobre el tabac per tal que els alumnes desenvolupin el sentit crític sobre el consum de tabac i els interesos que hi ha al darrera. D'aquesta manera es preten facilitar que puguin prendre decisions més lliures, de forma autònoma i responsable per tenir cura de la seva salut. Les tècniques de Promoció de la Salut assesoraran al tutor/a i col·laboraran amb el treball a l'aula sempre que sigui necessari.
L'alumnat treballarà a l'aula:
- Els missatges que ens arriben des dels mitjans de comunicació i la publicitat per tal de desxifrar els veritables interessos que hi ha al darrera; com podem respondre de forma activa com a ciutadans i conèixer quins drets tenim com a consumidors.
- La recerca de com dur a terme una campanya de difusió i sensibilització entre la ciutadanía per promoure estils de vida saludable, i en concret sobre la prevenció del tabaquisme.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència digital
- Competència emprenedora
- Competència en comunicació lingüística
- Competència en consciència i expressió culturals
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
- Conèixer els riscos del consum de tabac i del fum ambiental.
- Sensibilitzar sobre la decisió de no fumar.
- Ser crítics i lliures en la presa de decisions per adoptar estils de vida més saludables.
- Conèixer el projecte Entorn sense Fum.
- Esdevenir referents i models positius per altres alumnes de cursos inferiors (cicle superior de primària de les escoles del barri i companys del centre d'ESO).
- Dissenyar, portar a terme i avaluar una campanya de sensibilització, tant a nivell offline com online (si s'escau).
- Analitzar i ser crítics amb els missatges que els arriben des dels mitjans de comunicació i la publicitat respecte al consum i l'ús del tabac (i també d'altres drogues).
- Presentar públicament la campanya i els resultats de la mateixa, tant a la ciutadanía com a d'altres alumnes.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 1 grup classe
Temporalització: el servei comunitari és pot realitzar al llarg de tot el curs escolar. Les hores del servei es poden dur a terme dins o fora del horari lectiu (dependrà de les accions o intervencions plantejades per l'alumnat).
Abast territorial: la localització del servei serà principlament el barri al qual pertanyi el centre i les accions plantejades es realitzaran en els centres d'educació primària i/o secundària de la zona, la biblioteca i el centre cívic, així com altres instal·lacions importants del barri freqüentades per infants i joves.

Informació i inscripció:
Servei de Promoció de la Salut
Persona de contacte: equip de Promoció de la Salut
Correu electrònic: promociosalut@ajsabadell.cat
Telèfons: 93 7453405
Consulta Web

 

 

Imprimeix Correu electrònic