PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Concurs oposició per proveir 19 places de treballador/a social i 13 places d' educador/a social, CODI CONVOCATÒRIA COA21161719 i COA22161719

Bases

Anunci BOPB: 05/09/2019

Anunci DOGC: 18/09/2019

Anunci BOE: 18/09/2019

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 19 de setembre de 2019 al dia 8 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos)

TUTORIAL

Declaració responsable de mèrits

Designació Tribunal Qualificador

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci DOGC 22/11/2019

El termini de presentació de subsanacions i/o esmenes s'iniciarà el dia 23 de novembre de 2019 i finalitzarà el dia 9 de desembre de 2019 (ambós inclosos)

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Anunci DOGC 31/12/2019

Modificació relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Previsió calendari procés

Avís:

S'informa a les persones aspirants que els enllaços del tema 14 del temari general han estat modificats per l'EAPC.

El contingut és el mateix, però els nous enllaços són els següents:

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/prl/bloc1/inici.html (Unitat 1 i unitat 2)

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/prl/bloc2/inici.html (Unitat 3 i unitat 4)

 

TREBALLADORS/ES SOCIALS

Resultats prova teòrica i data convocatòria prova pràctica

Convocatòria prova de llegua catalana

Resultats prova de llengua catalana

Resultats prova pràctica

Resultats totals prova teòrica i prova pràctica i ordre de prelació

Convocatòria entrevista per competències i termini presentació documentació valoració de mèrits

L'entrevista competencial e des realitzarà en el servei de Recursos humans (Rambla, 69, 3r pis), en el dia i a l'hora inedicada per a cada aspirant.

D'acord amb la base 9.2. les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils , per presentar la documentació relativa als mèrits a valorar i citats a la fitxa descriptiva de mèrits presentada conjuntament amb la sol·licitud de participació durant el període d'admissió de candidatures.

La documentació es presentarà COMPULSADA al registre general de l'Ajuntament (c. de la Indústria, 10) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, a partir del dia 4 de març i fins el dia 17 de març de 2020.

AVÍS: Us informem que en virtut de l’Art. 9 del Reial Decret 537/2020 de 22 de març, a partir del dia 1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que havien quedat suspesos.

A partir del dia 1 de juny es reprendrà el termini per presentar la documentació relativa als mèrits pels dies que quedaven pendents.

La documentació es presentarà COMPULSADA al registre general de l'Ajuntament (c. de la Indústria, 10) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, a partir del dia 1 de juny i fins al dia 2 de juny de 2020. Cal demanar cita prèvia trucant al 010.

Resultats prova competencial i resultat total fase oposició

Resultats valoració de mèrits

Les persones aspirants disposen d'un termini de 5 dies naturals, del dia 2 de juliol al dia 6 de juliol (ambdós inclosos), per tal de formular les esmenes/al·legacions que considerin

Resultats valoració de mèrits definitiva

Resultats persones aprovades per ordre de puntuació

Persones aspirants proposades per ocupar places vacants convocades

Persones aspirants proposades per la constitució de borsa de treball

Renuncia aspirant i proposta següent aspirant

Resultats finaltzació període de prova

 

Convocatòria primer tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del primer tram de la Borsa

Convocatòria segon tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Convocatòria tercer tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del primer, segon i tercer tram de la Borsa

 Convocatòria quart tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Convocatòria cinquè tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Convocatòria sisè tram entrevistes competencials d'aspirants en Borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè tram de la Borsa

Protocol de realització d'entrevistes per mitjans telemàtics

Tutorial de realització d'entrevistes per mitjans telemàtics

Document de consentiment

 

EDUCADORS/ES SOCIALS

Resultats prova teòrica i data convocatòria prova pràctica

Convocatòria prova de llengua catalana

Resultats prova de llengua catalana

Resultats prova pràctica

Resultats totals prova teòrica i prova pràctica i ordre de prelació

Convocatòria entrevista per competències i termini presentació documentació valoració de mèrits

L'entrevista competencial es realitzarà en el servei de Recursos humans (Rambla, 69, 3r pis), en el dia i a l'hora inedicada per a cada aspirant. 

D'acord amb la base 9.2. les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils , per presentar la documentació relativa als mèrits a valorar i citats a la fitxa descriptiva de mèrits presentada conjuntament amb la sol·licitud de participació durant el període d'admissió de candidatures.

La documentació es presentarà COMPULSADA al registre general de l'Ajuntament (c. de la Indústria, 10) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, a partir del dia 4 de març i fins el dia 17 de març de 2020.

AVÍS: Us informem que en virtut de l’Art. 9 del Reial Decret 537/2020 de 22 de març, a partir del dia 1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que havien quedat suspesos.

A partir del dia 1 de juny es reprendrà el termini per presentar la documentació relativa als mèrits pels dies que quedaven pendents.

La documentació es presentarà COMPULSADA al registre general de l'Ajuntament (c. de la Indústria, 10) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, a partir del dia 1 de juny i fins al dia 2 de juny de 2020. Cal demanar cita prèvia trucant al 010.

Resultats prova competencial i resultat total fase d'oposició

Resultats valoració de mèrits

Les persones aspirants disposen d'un termini de 5 dies naturals, del dia 2 de juliol al dia 6 de juliol (ambdós inclosos), per tal de formular les esmenes/al·legacions que considerin

Resultats valoració de mèrits definitiva

Resultats persones aprovades per ordre de puntuació

Persones aspirants proposades per ocupar places vacants convocades

Persones aspirants proposades per la constitució de borsa de treball

Resultats finalització període de prova

Resultats finalització període de prova 2

 

Convocatòria primer tram entrevistes competencials d'aspirants en borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del primer tram de la Borsa

Convocatòria segon tram entrevistes competencials d'aspirants en borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del segon tram de la Borsa

Convocatòria tercer tram entrevistes competencials d'aspirants en borsa

Rectificació d'error material tercer tram entrevistes competencial d'aspirants en borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del tercer tram de la Borsa

Convocatòria quart tram entrevistes competencials d'aspirants en borsa

Resultats prova competencial i puntuació total dels aspirants del quart tram de la Borsa

Ordenació final dels aspirants del primer, segon, tercer i quart tram de la Borsa