PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
EDUCACIÓ

Preguntes freqüents Preinscripció Escoles Bressol

EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020-21

 • Qui pot informar sobre el procés de preinscripció i matrícula?
 • Les escoles bressol
 • La pàgina web del Departament d’Educació de l’Ajuntament, que inclou el blog de les escoles bressol municipals:

https://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/bressol/bressol-municipals

 • Com puc saber les places que ofereixen les escoles bressol i llars d’infants?

Els centres educatius i l’Oficina Municipal d’Escolarització han de donar publicitat, abans de l'inici del període de preinscripció, del nombre de places totals i de les vacants en cadascun dels cursos.

 • Quin és el període per presentar les sol·licituds de preinscripció?

Les sol·licituds es poden presentar del 13 al 22 de maig a l’escola triada en primera opció.

 • Com es fa el tràmit per presentar la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica de l’escola bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament d’Educació de l’Ajuntament, degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

La Presentació presencial s’utilitzarà de manera excepcional, amb cita prèvia que es pot demanar per internet o bé pel telèfon del centre des de l’inici de la preinscripció (dia 13 de maig).

 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció per infant?

No, només es pot presentar una sol·licitud per infant a les escoles bressol municipals. La presentació de més d’una sol·licitud comportarà duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat.

 • Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora.

 • Puc sol·licitar plaça per al meu fill/a que naixerà un cop acabat el procés de preinscripció i matrícula?

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera de les escoles bressol municipals. Els centres poden admetre també al llarg del curs nens i nenes de més de 16 setmanes.

 • Es pot fer la preinscripció si no es viu encara a Sabadell?

Si es preveu que els infants començaran el curs a Sabadell aquí al setembre, podeu fer preinscripció. S'aplicarà el barem que correspongui en funció del domicili que consta en el DNI o el full d'empadronament i en el període de matrícula haureu de presentar el DNI amb l'adreça canviada. En cas que no sigui encara possible la renovació del DNI, caldrà presentar una declaració jurada amb el compromís de la renovació quan s’aixequi la suspensió i puguin renovar-lo, però si després es comprova que no es canvia adreça finalment, pot perdre la plaça perquè seria frau.

 • Com es pot conèixer la puntuació de proximitat d’una determinat domicili familiar?

Puntuació de proximitat lactants:

https://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/bressol/proximitat-lactants

Puntuació de proximitat 1-3 anys:

https://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/bressol/centres-amb-puntuacio-per-proximitat-escoles-bressol

 • Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté per a la resta de peticions.

 • Es poden sumar les puntuacions corresponents al domicili familiar i al lloc de treball?

No, no es poden sumar aquestes puntuacions.

 • Què passa en cas de bessons?

Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre en el cas de bessons.

 • Es consideren germans els fills no comuns d’una parella?

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

 • Què és la reserva de places de Necessitats Educatives Especials?

En el procés d’admissió d’infants sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva de plaça vacant per grup d’infants.

Les reserves de places escolars són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds d’aquest alumnat que hagin estat presentades durant el procés de preinscripció. A partir d’aquesta data, les places que no s’hagin cobert s’atorgaran a sol·licituds ordinàries.

 • Com s’ordenen les sol·licituds de preinscripció?

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen primer d’acord a la suma dels criteris generals de prioritat. En igualtat de puntuació de criteris generals s’aplica el criteri complementari. L’ordenació de les sol·licituds per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, es fa per sorteig públic.

 • Com puc saber en quin ordre de la llista d’espera es troba la meva sol·licitud?

Les famílies poden accedir a la consulta l’ordre de la llista d’espera per veure la informació referida al seu fill o filla.

 • Com puc tenir la informació de les llistes provisionals, definitives i d’assignació de places?

Atenent l’oferta de places vacants, les escoles publicaran les llistes d’admesos i les llistes d’espera. Qualsevol baixa que produeixi plaça vacant tindrà en compte, en primer lloc, la llista d’espera de primera opció, i successivament, les segones, les terceres, les quartes, etc. fins que no hi hagi més peticions. Aquestes llistes d’espera es respectaran al llarg del curs i seran ateses abans de les sol·licituds fora de termini.

 • Com puc tenir la informació del número de desempat del sorteig?

El mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a les escoles i pàgina web del Departament d’Educació.

 • Quina diferència i ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

 • Que s’ha de fer quan un infant ja estat admès?

Matricular-se dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.

 • Quina documentació s’haurà de presentar al centre escolar per tal de formalitzar la matrícula?
  • Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial, on figurin les dosis de les vacunes rebudes i les dates; o si no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies.
  • Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia del compte corrent.
  • 6 fotografies de l’alumne/a.
 • Com puc saber quines escoles tenen places vacants un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula?

Un cop començat el curs escolar es publiquen mensualment les vacants que s’ofereixen en les EBM a la pàgina web d’educació i també  es poden consultar trucant al servei d’educació de l’Ajuntament de Sabadell.

 

ImprimeixCorreu-e

també et pot interessar...