PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, 3 places de Caporal/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC2318

Bases

Anunci BOPB: 24/07/2020

Anunci DOGC: 31/07/2020

Anunci BOE: 14/08/2020

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 15 d'agost de 2020 al dia 3 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

Relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 09/09/2020

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i possibles reclamacions, del dia 10 de setembre fins el dia 24 de setembre de 2020 (amdós inclosos)

D’acord amb el que preveu l’apartat 9.2.1. de les bases de la convocatòria, les persones aspirants, disposaran d’un termini de 5 dies hàbils  per presentar la Fitxa descriptiva del mèrits (document normalitzat que es disposarà al web municipal) i la documentació, degudament COMPULSADA, acreditativa dels mèrits relacionats a la citada fitxa.

Fixa descriptiva dels mèrits

La fitxa descriptiva dels mèrits s'haurà d'enviar, des del dia 10 de setembre fins el dia fins el dia 17 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), al següent correu electrònic: seleccio@ajsabadell.cat

La documentació COMPULSADA acreditativa dels mèrits relacionats a la fitxa s'hauran de presentar, des del dia 10 de setembre fins el dia 17 de setembre (ambdós inclosos), a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell.

Resultats prova teòrica i convocatòria prova pràctica

Resultats prova pràctica i convocatòria proves psicotècniques

Resultats proves psicotècniques i convocatòria entrevistes competencials

Resultats valoració de mèrits, entrevista i proposta persones aspirants curs ISPC

Resultats curs específic caporal pm ISPC i proposta aspirants fase pràctiques terme municipal

Resultats període pràctiques terme muncipal i proposta aspirants nomenament FC