PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Borsa de treball amb caràcter d’urgència per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (SubgrupC1), de l’Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121

Bases

Anunci bases BOPB: 12/05/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 13 de maig de 2021 fins el dia 1 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

               SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA (preferent)

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PRESENCIAL (residual)                                                  Caldrà demanar cita prèvia al trucant al telèfon del Servei d'Atenció Ciutadana 937453110. 

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR: TITULACIÓ, CURRÍCULUM, DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE DE CATALÀ NIVELL C1/B2 (SI SE'N DISPOSA), CERTIFICAT ACTIC (SI SE'N DISPOSA)

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i data proves

El termini de presentació de subsanacions i/o esmenes finalitzarà el dia 1 de juliol de 2021.

ACLARIMENT: s'informa a les persones aspirants que la prova d'expressió escrita versarà sobre un text generalista.

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, data de les proves i torn

 

INFORMACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE EL DIA DE LES PROVES:

  • DIA: 16 de juliol de 2021
  • HORA: a l’hora indicada per a cada aspirant
    • Les persones aspirants amb cognoms que comencin per la lletra A a la lletra M estan convocades al 1r torn, 8h. del matí. (les portes per accedir al recinte s’obriran a les 7,30h. i no es podrà sortir del mateix fins que no finalitzin totes les proves).
    • Les persones aspirants amb cognoms que comencin per la lletra N a la lletra Z estan convocades al 2n torn, 11,15h. del matí.
    • Les persones aspirants que han manifestat grau de discapacitat, igual o superior al 33%, i/o qualsevol de les causes previstes als punts 11.3 i 11.4 de les bases, estan convocades al 2n torn, 11,15h. del matí.
  • LLOC: CENTRE DE FIRES DE SABADELL  (C. de Tres Creus, 202 – entrada per la plaça de la Sardana)

            Cada persona aspirant entrarà per la porta assignada.

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta FFP2 i hauran de portar signada una declaració responsable en relació a la Covid-19, la qual trobaran publicada en la pàgina web de la convocatòria.

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa a les persones aspirants que les proves tindran una durada aproximada d’entre 3h./3,30h.

Els/les aspirants convocats/de al primer torn, una vegada dins del recinte, no podran sortir fins la finalització de les proves.

No es concediran canvis de torn.

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

 

Declaració responsable en relació a la Covid-19 actualitzada juliol 2021

AVÍS: ES CONFIRMA QUE LES PROVES PREVISTES PEL DIA 16 DE JULIOL ES REALITZARAN AQUEST DIA, EN EL LLOC i A L'HORA INDICADA PER A CADA ASPIRANT.

Anunci error material

ANUNCI CONVOCATÒRIA AJORNAMENT PROVES PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR

Anunci error material

Anunci llista actualitzada  

Resultats prova aptitudinal

Resultats prova d'expressió escrita i convocatòria prova coneixements de català (Nivell C1)

AVIS IMPORTANT PROVA CONEIXEMENTS DE CATALÀ (NIVELL C1):

L’accés al recinte s’obrirà a les 9:45h.

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta obligatòria, s’aconsella FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19:

Declaració responsable en relació a la Covid-19 (actualitzada juliol 2021)

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

Resultats test competencial i finals

AVÍS: s’informa que aquelles persones aspirants que no hagin presentat el currículum,  per ser cridades a entrevista curricular, en el cas que sigui necessària, l’hauran de presentar com a document adjunt a una instància genèrica. Mentre no el posin a disposició del servei de Recursos Humans no podran ser filtrades per l’especialització requerida i participar posteriorment, en dites entrevistes.

Resultats prova de coneixements de català (Nivell C1)

Relació ordenada ÀMBIT 1.- SUPORT ADMINISTRATIU

Relació provisional ordenada ÀMBIT 2.- SUPORT OPERATIU

Relació ordenada ÀMBIT 3.- ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Relació provisional ordenada ÀMBIT 4.- OFICIS

Convocatòria prova de coneixements de català (Nivell B2)

Resultats prova de coneixements de català (Nivell B2)

Modificació composició tribunal

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Convocatòria primer tram

Resultats primer tram

Convocatòria segon tram

Resultats segon tram

Convocatòria tercer tram

Resultats tercer tram

Convocatòria quart tram

Resultats quart tram

Convocatòria cinquè tram

Resultats cinquè tram

Convocatòria sisè tram

Resultats sisè tram

Convocatòria setè tram

Resultats setè tram

Convocatòria vuitè tram

Resultats vuitè tram

Convocatòria novè tram

Error material i rectificació novè tram

Resultats novè tram

Convocatòria desè tram

Resultats desè tram

Convocatòria onzè tram

Resultats onzè tram

Convocatòria dotzè tram

Resultats dotzè tram

Convocatòria tretzè tram

Resultats tretzè tram

Convocatòria catorzè tram

Resultats catorzè tram

Rectificació error material catorzè tram

Convocatòria quinzè tram

Resultats quinzè tram

Convocatòria setzè tram

Resultats setzè tram

Convocatòria dissetè tram

Resultats dissetè tram

Convocatòria divuitè tram

Resultats divuitè tram

Convocatòria dinovè tram

Resultats dinovè tram

Convocatòria vintè tram

Resultats vintè tram

Convocatòria vint-i-unè tram

Resultats vint-i-unè tram

Convocatòria vint-i-dosè tram

Convocatòria vint-i-tresè tram

Convocatòria vint-i-quatrè tram

Resultats vint-i-quatrè tram

Convocatòria vint-i-cinquè tram

 

 

 

Instruccions entrevistes per videotrucada

 

 

 

 ENTREVISTES CURRICULARS

Convocatòria entrevistes curriculars - segon tram

Resultats entrevistes curriculars - segon tram