PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El Ple Municipal del mes de juny

La sessió plenària aprova iniciar els estudis preliminars per dur a terme el Connector Verd entre Can Feu i el centre de la ciutat

El Ple va aprovar també la convocatòria de subvencions directes de caràcter excepcional per raons d’interès públic, socials, econòmiques o humanitàries, a les entitats sense ànim de lucre de Sabadell que conformen el teixit associatiu de la ciutat, per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Més informació.

La sessió plenària també va aprovar l’atorgament d’una subvenció directa de 10.000 euros a l’Agrupació́ de Defensa Forestal de Sabadell (ADF) destinada a cobrir les despeses generades en la seva tasca de prevenció́́ i lluita contra els incendis forestals. Més informació

Altres punts que es van tractar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Aprovació del protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i l'Escola Superior de Disseny de la Fundació del Disseny Tèxtil, per al desenvolupament d'un campus urbà de ciències de la vida i de la salut a Sabadell.
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General 38/2021, de 7 de maig, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda dels comptes anuals d'Habitatges Municipals de Sabadell, SA corresponents a l'any 2020. 
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General 39/2021, de 7 de maig, relatiu a l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre de 2021. 
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General 40/2021, de 7 de maig, relatiu al subministrament al Ple de la informació periòdica sobre l'execució del Pressupost i del moviment de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2021. 
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'Associació Rialles, espectacles infantils i juvenils, per a la realització de la programació artística infantil i familiar per a l'any 2021.
 • Aprovació del preu públic i de les bonificacions per a la venda del llibre d'artista per l'exposició Llorenç Ugas Dubreuil. Tot el que no mires desapareix, que es realitza al Museu d'Art de Sabadell del 25 de març al 27 de juny de 2021.
 • Aprovació de l'establiment dels preus públics per a l'entrada a les piscines municipals i a la Bassa druant la temporada d'estiu de l'any 2021.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundación Secretariado Gitano, per al desenvolupament del programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social del Fons Social Europeu durant l'any 2021.
 • Modificació de la composició del comitè d'experts designat en el procediment per a la contractació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD).
 • Revisió del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell, per a la millora dels equipaments i instal·lacions amb la finalitat d'optimitzar el servei d'urgències de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar amb el projecte Suport emocional a població siriana refugiada a camps informals de la Vall de la Bekaa al Líban, executat per l'Associació Pallassos Sense Fronteres.
 • Modificació de l'acord del Ple de 20 de maig de 2019, relatiu l'establiment de criteris per al control de la destinació, la justificació i la publicitat de les dotacions econòmiques assignades als grups municipals.
 • Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans (PE-136).
 • Aprovació inicial del projecte del Pavelló Poliesportiu dels Merinals.
 • Modificació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals (lots 1 i 2).
 • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5.5, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús de les instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.
 • Aprovació inicial del sisè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2021.
 • Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2021.
 • Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de les operacions pendents d'aplicar al Pressupost de l'exercici 2020.

A la part deliberativa i de control, El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell, de rebuig a les polítiques de retallades i degradació del servei públic de correus. Moció

El Ple va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els grups per un pacte de ciutat sobre les residències de gent gran. Moció

Així mateix, la sessió plenària va aprovar per unanimitat una moció presentada per Crida per Sabadell i ERC, per garantir l’accessibilitat inclusiva a la ciutat. Moció

Finalment, també per unanimitat de tots els grups, es va aprovar a proposta del Grup Municipal de Junts per Sabadell una moció sobre la creació d’un pla de retirada d’elements amb amiant a Sabadell. Moció