PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, 5 places de sergent/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC121819

Bases

Anunci bases BOPB: 28/09/2021

Anunci convocatòria DOGC: 08/10/2021

Anunci convocatòria BOE: 13/10/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 14 d'octubre de 2021 fins el dia 2 de novembre de 2021 (ambdós inclosos).

Per tal d'inscriure's al procés caldrà:

          1) Realitzar Autoliquidació de la taxa.

          2) Omplir i signar la Sol·licitud d'admissió telemàtica

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Currículum vitae actualitzat.
  • Documentació acreditativa del nivell intermedi de català nivell B2 o equivalent (si se'n disposa.
  • Justificant acreditatiu del pagament de la taxa.

 Nota d'aclariment

La base 4.5 de la convocatòria s´interpretarà conforme al TREBEP, especialment en concordança amb l´article 76 i la Disposició Final Tercera, tanmateix aquest Ajuntament tindrà en compte les equivalències de titulacions que a efectes acadèmics i professionals de conformitat amb la normativa reguladora.

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència DOGC persones admeses i excloses provisional: 13/12/2021

El termini de presentació de subsanacions i/o esmenes serà del dia 14 de desembre al dia 27 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

ANUNCI CONVOCATÒRIA AJORNAMENT PROVA PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR

RESULTATS PROVA PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA

RESULTATS PROVA TEÒRICA, CONVOCATÒRIA PROVA PSICOTÈCNICA I PRESENTACIÓ DE MÈRITS

DECLARACIÓ RESPONSABLE FITXA DESCRIPTVA MÈRITS

RESULTATS PROVA PSICOTÈCNICA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA CURRICULAR

RESULTATS FASE CONCURS

RESULTATS VALORACIÓ DE MÈRITS DEFINITIUS

RESULTATS CONCURS OPOSICIÓ I PROPOSTA ASPIRANTS FASE DE CAPACITACIÓ

RESULTATS CURS SERGENT ISPC I PROPOSTA FASE DE PRÀCTIQUES AL TERME MUNICIPAL

RESULTATS FASE DE PRÀCTIQUES MUNICIPAL I PROPOSTA DE NOMENAMENT FC