PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El Ple Municipal del mes d’octubre

La sessió plenària aprova de forma inicial l'establiment del servei de vacances socioculturals de Sabadell per a persones grans

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Ratificació del Decret de la regidora delegada de Patrimoni núm. 6960/2021, de 29 de juliol, d'atorgament a la Generalitat de Catalunya de la cessió d'ús del bé patrimonial situat al carrer Berlín, 8-14, on s'ubica l'Institut Escola Virolet.
 • Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica i la constitució d'un dret de superfície a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la finca de propietat municipal situada a l'antiga fàbrica Artèxtil.
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/77/2021, de 5 d'agost, relatiu a la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i el moviment de la tresoreria corresponent al segon trimestre de l'exercici 2021.
 • Aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2020.
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS/76/2021, de 5 d'agost, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2021.
 • Dació de compte de l'Informe de la Intervenció General IGAS 78/2021, de 6 d'agost, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda de la liquidació i els comptes anuals de l'exercici 2020 del sector administracions públiques.
 • Aprovació de la classificació de les ofertes presentades en el procediment de contractació dels serveis d'atenció domiciliària.
 • Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
 • Prestació de l'anuència municipal a la modificació dels Estatuts socials de la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA).
 • Aprovació de l'adhesió al Pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Occidental.
 • Aprovació inicial del dotzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l' exercici 2021
 • Aprovació de la modificació de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de treball per al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2019-2021.
 • Establiment dels dos dies festius d'obertura comercial per a l'any 2022.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció presentada pel grup municipal de de Ciutadans, per a una reforma de la taxa de residus a la ciutat de Sabadell. Es va aprovar amb el vots favorables de tots els grups, tret del d’ERC, que es va abstenir. Moció

El Ple va aprovar també una moció presentada pel grup municipal de la Crida per Sabadell, per instar a la Federació de Municipis de Catalunya a personar-se com a acusació particular a la peça 25 del Cas Mercuri. Es va aprovar per majoria, amb els vots favorables dels grups de la Crida, ERC i Podem, i amb les abstencions dels grups del PSC i Junts per Sabadell. Moció

Finalment, es va aprovar a proposta del grup municipal de Junts per Sabadell una moció a favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, tret de la Crida, que es va abstenir. Moció