PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

L’Ajuntament incrementa els impostos, les taxes i els preus públics del 2022 per sota de la inflació prevista

El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals, amb un increment general del 3,7% L’Ajuntament incrementa els impostos, les taxes i els preus públics del 2022 per sota de la inflació prevista

Aquest increment persegueix l’objectiu de continuar prestant els serveis que la ciutadania necessita, alhora que busca prioritzar l’equilibri entre la despesa pública i la solvència. Cal tenir present que el 2020 les taxes municipals es van congelar.

L’increment general, però, no s’aplica a les taxes vinculades amb el cementiri, que pugen un 2,7 %, ni a la taxa de llicències d’activitat i a l’impost de vehicles, que mantenen els tipus i no pugen. A més, es manté la reducció del 75% en la taxa de terrasses, fins al 30 d’abril, quan acaba la campanya d’hivern 2021-2022.

En termes absoluts, l’increment previst representa 13 euros l’any, per al rebut mitjà d’IBI residencial, que ara es situa en 360 euros l’any. Pel que fa a la taxa de residus residencial, la taxa mitjana actual és de 72 €. L’increment proposat suposaria menys de 3 € l’any. Per tant i, tenint en compte que l’impost de vehicles no puja, l’increment del 3,7 % per a una família mitjana es situaria a l’entorn dels 16 euros l’any.

També s’han efectuat modificacions per adaptar-la als canvis recents de la normativa tributària derivada de l’entrada en vigor de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta llei ha introduït modificacions en la Llei d’hisendes locals i en la Llei general tributària.

En el marc de l’ajust normatiu, es preveu modificar determinades exempcions i bonificacions a l’Ordenança que regula l’Impost d’Activitats Econòmiques –el que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros–, per adaptar-lo a la Llei d’Hisendes Locals i s’introdueixen imports màxims de les bonificacions que no els establien.

A més, la proposta de modificació de les diferents ordenances fiscals recull millores de redacció, aclariments tècnics per a una millor interpretació, adaptacions a canvis normatius i al nou escenari amb la delegació de determinats tributs a la Diputació de Barcelona i es simplifiquen tràmits i documentació a aportar per la ciutadania. També s’introdueixen canvis en les normes de gestió d’alguns tributs i es recullen canvis motivats per la posada en marxa de l’administració electrònica a l’Ajuntament.

Malgrat aquest increment, Sabadell continua entre les ciutats de més de 50.000 habitants amb menor pressió fiscal. Tant en IBI com en IAE, Sabadell té uns tipus impositius que queden molt per sota de la resta de les ciutats. Així, Sabadell té un índex d’IBI d’un 0,542, la meitat de ciutats com ara Reus (1,047), Lleida (0,976) o Tarragona (0,953).