PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El Ple Municipal del mes de gener

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

  • Dació́ de compte de l'informe de la Intervenció́ General IGAS/98/2021, d'11 de novembre, relatiu al subministrament d’informació́ al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Dació de compte de l'informe de la Intervenció́ General IGAS/101/2021, d'11 de novembre, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i els moviments de la tresoreria corresponent al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Rectificació de l'error material detectat en l'acord del Ple de 2 de novembre de 2021, pel qual s'aprova el deslliurament de la despesa del contracte del servei d'atenció domiciliària.
  • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
  • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 18 d'octubre de 2021, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Dació de compte del Decret de la Tinència d'Alcaldia de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu núm. 11039/2021, de 19 de novembre, pel qual es resol el procés de provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball d'Intervenció i es nomena el Sr. Jesús Francisco Sierra Castanedo.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la millora del lliurament dels NIE i dels DNI a la Comissaria de Policia de Sabadell. Moció