PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El 91% de les mesures previstes per superar la crisi de la Covid-19 ja s’han iniciat

La Comissió de Seguiment del Pla ha analitzat avui el quart i darrer informe trimestral d’avaluació i execució de les mesures El 91% de les mesures previstes per superar la crisi de la Covid-19 ja s’han iniciat

Pel que fa a l’estat d’execució, ja s’han iniciat el 91,1% de les propostes que estableix el Pla, és a dir, 859 accions de les 942 proposades. I el 74,6% del Pla ja està totalment executat, és a dir, 703 propostes. En procés d’execució estan 156 i quedarien 12 propostes per començar més endavant (1,2%).

En paraules del tinent d’alcaldessa de Presidència i Drets Socials, Pol Gibert,

"aquest pla es va dissenyar amb un clar objectiu: protegir la ciutadania i, especialment, els col·lectius més vulnerables. Hem treballant fermament per minimitzar els efectes de la crisi sanitària per tal de no deixar ningú enrere i, al mateix temps, promoure la reactivació econòmica”. Gibert afegeix que “ha estat un gran esforç i cal reconèixer la feina a totes aquelles persones que ho han fet possible”.

Tot i que aquest darrer informe presenta les dades del tancament del Pla COVID-19, tant en el grau d’execució de les mesures proposades com en el seu estat pressupostari, és evident que la pandèmia no ha finalitzat encara, si bé es pot dir que aquest Pla es podria donar per finalitzat amb l’objectiu i la finalitat que tenia, que era afrontar la urgència i disposar d’un pla de xoc per pal·liar la situació.

Per això, a l’exercici 2022, s’ha elaborat un pressupost que, tot i que representa un retorn progressiu a la normalitat, preveu continuar treballant en accions vinculades a pal·liar els efectes de la COVID-19. Inclou, en aquest context, projectes estratègics de futur i millores al conjunt de la ciutat com a palanca de reactivació social i econòmica de la ciutat.

El darrer informe d’avaluació del Pla classifica les diferents actuacions a executar en cinc àmbits: Protecció i apoderament de les Persones; Reactivació Econòmica; Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat; Cultura i Esports.

 Així, seguint aquesta classificació, l’estat d’aplicació és el següent:

  • Protecció i Apoderament de les Persones (332 propostes): s’han executat de forma completa 292 actuacions, el 87,9% de totes les previstes inicialment. Si s’hi sumem també́ les accions que es troben en procés d’execució́ (14), aquest percentatge ascendeix fins al 92% del total (306). Queden 3 propostes pendents d’iniciar-se.
  • Reactivació Econòmica (255): ja s’han executat completament 174 actuacions i estan iniciades 56 més, és a dir, en conjunt 231 accions (el 90% del total). Només hi ha 4 propostes pendents d’iniciar-se.
  • Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat (132): hi ha en procés 64 propostes (48,4%) i se n’han acabat de forma total 65 (49,2%). En total les 129 accions executades o iniciades suposen el 97,7% del total. Resten 2 propostes pendents de començar i només 1 ha quedat desestimada.
  • Cultura (162): ja s’han executat 126 de les 162 previstes; en execució queden 14 i tres més estan pendent d’iniciar-se.
  • Esports (47): s’han començat 8 accions i se n’han acabat 35 (el que suposa en conjunt el 95,4% de les accions proposades)

Del total de les 14 mesures de caràcter més genèric (de les quals 3 es van desestimar) ja se n’havia executat el 100%, tal i com es va recollir al segon informe trimestral.

Estat d’execució pressupostària

El desenvolupament de les actuacions plantejades al Pla COVID-19 ha tingut un pressupost final de 14.825.683,96 euros. L’estimació inicial aprovada al juliol de 2020 va ser de 7,9 milions, però al novembre, el pressupost va pujar a 9,9 milions, increment causat per una major prestació d’alguns serveis essencials, per a la compra de material de protecció tant de la plantilla municipal com de col·lectius que en poguessin necessitar.

Les consignacions esmentades han continuat incrementant-se fins al 14,8 milions actuals. Les despeses i la seva gestió́ han comportat haver de fer servir partides pressupostàries no previstes inicialment, ja fos per insuficiència del projecte, o pels requeriments tècnics d’algunes operacions pressupostàries (per exemple, indemnitzacions a empreses per aturades de contractes causades per la pandèmia o despeses extraordinàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer).

Del total consignat s’ha realitzat ja una despesa de 13.172.682,92 euros, és a dir, el 89%. Per àmbits, el de Protecció́ i Apoderament de les Persones ha executat un 98% de la consignació́. Cultura porta executat un 96% i Esports un 98%. L’àmbit d’Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat ha executat un 93% i Reactivació́ Econòmica un 79%.