PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Primer pas per urbanitzar l’espai sorgit després del soterrament de les vies de FGC a Can Feu-Gràcia

S’aprova inicialment la modificació puntual del Pla General per a la creació d’un connector verd entre Can Feu i el centre de la ciutat Primer pas per urbanitzar l’espai sorgit després del soterrament de les vies de FGC a Can Feu-Gràcia

Aquesta modificació, a banda d’ajustar el règim urbanístic del terrenys resultants del soterrament, planteja la creació d’un gran eix verd i cívic entre el centre i el barri de Can Feu enllaçant la Plaça Vallès amb el castell de Can Feu. Aquest procediment permetrà iniciar els processos necessaris per donar continuïtat

efectiva d'un recorregut de vianants entre Can Gambús-Can Feu i el Centre. I, a més, dotarà al barri d'una major resiliència urbana, no només per la interconnexió dels espais lliures, sinó també per la promoció d’una major activitat a la zona i les propostes de transformació dels àmbits de pla de millora urbana proposats.

El propòsit és crear un espai lliure naturalitzat, amb predomini de vegetació, com a motor de la transformació de l'entorn i que serà el primer pas de la regeneració urbana dels teixits adjacents.

En aquest sentit, cal assenyalar que la intervenció anirà acompanyada d’altres actuacions de millora en aquesta zona. Entre elles figura pacificar els carrers de l'entorn, que no són necessaris per a estructurar el trànsit de la xarxa de vehicle privat.

Més zona verda

Les obres afectaran també l’entorn del Castell de Can Feu, ja que s’eliminaran els vials nous previstos fins ara en el planejament, que han perdut el seu sentit en quant a la mobilitat i que, en canvi, haguessin suposat una afectació molt important sobre l’entorn verd del Castell. La supressió es farà amb l’objectiu d'ampliar el màxim possible la superfície de zona verda permetent generar un nou parc urbà amb una superfície de 2,5 HA.

Les millores s’adreçaran també al pàrquing de l’estació. En aquest punt s’habilitarà un pas de vianants, entre el carrer de Reina Elionor i el carrer Sant Jordi, que tindrà, a la vegada, una amplia zona de plaça i espais lliures a partir de la reordenació i millora dels espais avui segregats de l’aparcament de l’estació, la plaça Anselm Clavé i els carrers i passatges que els separen. La remodelació d’aquest espai inclourà també la naturalització de l’espai destinat a l’aparcament.

Es tracta de crear una nova polaritat d’espais verds en aquest punt del barri de Gràcia en el punt final del passeig de Can Feu-Gràcia. A continuació es dona continuïtat d’aquest recorregut a través de dos àmbits de transformació al nord de la carretera de i també a l'àmbit de l’antiga Fàbrica Germans Camps (transformació ja aprovada fa uns mesos).

La creació d’aquest connector beneficiarà la trama urbana, ja que es durà a terme un pla de millora en sectors com ara el Castell de Can Feu i al nord de la Carretera de Terrassa. En el primer cas, es pretén ordenar una zona industrial terciària ja prevista pel planejament vigent (com a polígon d'actuació urbanística) de manera que es redueixi superfície de vial innecessària que resta terrenys als espais lliures, i es configuri una topografia que ordeni de manera correcta les escorrenties superficials que es detecten a l'entorn.

A l’altra banda de la carretera de Terrassa es delimiten dos sectors de pla de millora sense afectar nous terrenys en relació amb les previsions que feia el PGMOS. L’objectiu és permetre la continuïtat de recorreguts de vianants des de l'estació de Can Feu Gràcia. Aquesta actuació ha de permetre, a la vegada dues operacions de regeneració urbana.

D’aquesta forma s’obtindran terrenys de sistemes d’equipaments, espais lliures en àmbits de transformació urbanística que facin viable la renovació dels sistemes que estructuren el barri i obtenir per cessió els nous espais públics previstos. Aquest nous equipaments han de permetre ampliar el pati de l’escola Nostra Llar i generar un nou accés pacificat a traves del carrer Vallès i crear una àrea escolar protegida. També es preveu crear una nova plaça situada a l’altra banda del carrer Clavé i amb front al carrer de la Unió davant l’accés a l’escola la Trama.

Habitatge protegit

També es generaran nous aprofitaments residencials. Això donarà peu a la creació de nous habitatges de protecció (que seran un mínim del 40% del sostre residencial de nova implantació en ambdós àmbits), d'acord amb els propòsits plantejats pel Pla territorial sectorial d'habitatge que es troba en tràmit i del Pla local de l'habitatge de Sabadell.

Finalment, es preveu la introducció de noves activitats que hauran de potenciar la reactivació de l'entorn més proper al centre, generant diverses centralitats secundàries, vinculades als equipaments educatius existents (les escoles Nostra Llar i La Trama).

El projecte inclou, així mateix, la qualificació del Castell de Can Feu com a reserva d'equipament, cosa que donarà més flexibilitat a les seves possibilitats de reutilització futura.