PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Agents liles als instituts

La finalitat del projecte és promoure la creació de la figura de l'Agent lila per tal que els i les alumnes esdeviguin referents entre els seus/les seves iguals, impulsant accions concretes de sensibilització i prevenció de conductes sexistes, violències lgtbifòbiques i desigualtats de gènere, als seus instituts.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Malauradament, vivim en una societat heteropatricarcal en la que existeixen desigualtats de gènere, sobre les quals es sustenten les violències masclistes i lgtbifòbiques. Els instituts no són pas un espai lliure d'aquestes violències, ans al contrari. Com espais de socialització que són d'adolescents i joves, elscentres educatius poden jugar un paper molt important en la construcció i la perpetuació dels estereotips, rols i identitats de gènere i de les disciminacions i violències per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual. Per això, es vol combatre aquesta realitat latent i potencial creant la figura de l'Agent lila a l'Institut, encarnada per l'alumnat (tant nois com noies) amb interés pel tema. L'objectiu és que aquestes persones es formin i implementin accions al seu propi institut, relacionades amb la sensibilitizació en perspectiva de gènere, així com en la prevenció i detecció de possibles situacions de violències masclistes que es puguin donar.

Definició del servei:
L'alumnat que participi d'aquesta iniciativa, es formarà en matèria de gènere, al llarg de les 10h del bloc teòric. Un cop finalitzada aquesta primera part teòrica, l'alumnat continuarà el seu procés amb un bloc pràctic de 10h, que serà pròpiament la fase del servei. Durant aqusta segona part, les persones que s'estiguin formant com Agents liles, hauran de preparar i implementar accions de sensibilització, prevenció i detecció de violències masclistes i lgtbifòbiques al seu institut. Aquestes actuacions poden prendre diferents formes, segons els interessos i les capacitats del propi alumnat, i tenint presents les necessitats detectades i les característiques de cada centre. A tall d'exemple, es poden dur a terme accions com ara la dinamització d'un punt d'informació sobre la temàtica al pati, dinàmiques de sensibilització al voltant de dates assenyalades al calendari mundial (8M, 25N, etc.), accions divulgatives per despertar consciències (cartells, adhesius, etc.), creació d'una assemblea feminista, creació d'una comissió lila, impulsar mecanismes per recollir informacions/denúncies anònimes (bústies, mail, etc.).

Consulta nota de premsa (18-01-2023)

Accions d'aprenentatge:
- Conèixer què és l'APS.
- Treballar la cohesió de grup i el treball en equip.
- Prendre consciència de la responsabilitat social que tenen, en tant que persones que viuen en societat.
- Conèixer els conceptes bàsics sobre perspectiva de gènere, construcció de les feminitats /masculinitats, diversitat sexual i perspectiva LGBTI, violències sexuals i amor romàntic, així com mecanismes de detecció, acompanyament i protocols d’actuació.
- Identificar què és la "dinamització comunitària" i la participació.
- Preparació i implementació de les accions al centre: conèixer què cal tenir en compte per organitzar-les, identificant les diferents parts del projecte educatiu (objectius, continguts, desenvolupament de l'activitat, recursos necessàris, avaluació).

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència emprenedora
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius
- Fomentar que els nois i noies esdevinguin figures referents per prevenir les violències masclistes i lgtbifòbiques al seu institut.
- Treballar la transmissió de valors feministes i la perpectiva de gènere a la resta de companys i companyes.
- Crear i organitzar accions de sensibilització a l'institut
- Relacionar-nos i/o millorar la relació entre l'alumnat del propi institut.
- Conèixer els recursos municipals de referència que hi ha a la ciutat per abordar les violències masclistes i lgbtifòbiques (Assessoria Punt Lila de l'Oficina Jove, SIAD, SAI LGBTI, SIE).

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: 30 alumnes, 1 grup classe.
Temporalització i horaris: el projecte es desenvoluparà durant el 2n i 3r trimestre, dates i horaris a concretar. Es planteja dins de l'horari lectiu, en horari de matins.
Abast territorial: el projecte té interés i repercussió eminentment dins del centre educatiu, ja que les accions i actuacions revertiran en el mateix alumnat. Tot i així, en tant que els i les joves habiten un territori i barri concret, també entenem que tot allò que aprendren repercutirà en els espais informals o d'oci on es mouen i interactuen.

Informació i inscripció:
Oficina Jove de l'Ajuntament de Sabadell
Persona de contacte: Esther Pàrraga
Correu electrònic: eparraga@ajsabadell.cat
Telèfons: 93 745 33 01
Web

Imprimeix Correu electrònic