PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Ple Municipal del mes de setembre

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Aprovació de les dues festes locals del municipi de Sabadell per a l'any 2023.
 • Aprovació del Compte General de la corporació de l'exercici 2021.
 • Adhesió de l'Ajuntament de Sabadell al Patronat de la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
 • Desistiment del procediment d'adjudicació del contracte de concessió del servei per a la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics adherits al sistema de gestió agrupada de Sabadell.
 • Aprovació de l'informe d'al·legacions sobre el recurs especial en matèria de contractació N-2022-0214 presentat en l'expedient de contractació de concessió del servei per a la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics adherits al sistema de gestió agrupada de Sabadell.
 • Aprovació de l'informe de necessitat i idoneïtat i de l'estudi de viabilitat econòmica financera previs a la tramitació de l'expedient de contractació de la concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola que formen part del sistema de gestió agrupada de Sabadell.
 • Desistiment del procediment d'adjudicació del contracte del servei per gestionar les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell.
 • Aprovació dels informes d'al·legacions sobre els recursos especials en matèria de contractació N-2022-0249 i N-2022-0255 presentats en l'expedient de contractació del servei per gestionar les escoles bressol i centres d'educació infantil familiar municipals de Sabadell.
 • Aprovació de l'expedient de contractació per gestionar el servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu complementària concedida al Servei Català d'Acolliment als Immigrants, per a col·laborar en el servei d'assessorament jurídic a immigrants i altres projectes desenvolupats en el marc de l'acollida durant l'any 2016.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Servei Català d'Acolliment als Immigrants, per a col·laborar en el servei d'assessorament jurídic a immigrants i altres projectes desenvolupats en el marc de l'acollida durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Fundació Wassu, per a l'execució del projecte "Prevenció de la Mutilació Genital Femenina a Gàmbia" durant l'any 2017.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, per a l'execució del projecte "Sensibilització de la ciutdania en la promoció dels drets humans, per ampliar el coneixement dels drets així com incentivar la seva defensa tant a nivell individual com col·lectivament" durant l'any 2018.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Servei Català d'Acolliment als Immigrants, per a col·laborar en el servei d'assessorament jurídic a immigrants i altres projectes desenvolupats en el marc de l'acollida durant l'any 2017.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Servei Català d'Acolliment als immigrants, per a col·laborar en el servei d'assessorament jurídic a immigrants i altres projectes desenvolupats en el marc de l'acollida durant l'any 2018.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter extraordinari concedida a l'Associació Stop Mare Mortum, per a l'execució del projecte "Assistència legal i estada digna en espera a les persones refugiades a Grècia" durant l'any 2016.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a Refugees Welcome - Refugiados Bienvenidos España, per a l'execució del projecte "Refugees Welcome Sabadell 2018" durant l'any 2018.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la despesa del servei de vigilància de la piscina del Nord durant l'estiu de 2021.
 • Rectificació dels errors materials detectats a l'acord del Ple de 7 de juny de 2022, pel qual s'aprova inicialment la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació del connector verd Castell de Can Feu-Centre (MPG-129).
 • Aprovació inicial del dotzè expedient de modificació de crèdit i bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l' exercici 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Asociación de concesionarios de puestos de venta del Mercado de la Creu Alta, per a l'administració dels serveis operatius i la promoció comercial del Mercat de la Creu Alta durant l'any 2019.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per garantir el benestar i les condicions laborals davant de situacions climàtiques extremes. Moció