PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal funcionari de grup A1 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

Anunci Obertura convocatòria BOPB: 07/03/2023

Anunci Obertura convocatòria BOE: 17/03/2023

Anunci Obertura convocatòria DOGC: 21/03/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 22 de març del 2023 fins el dia 4 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

Avís molt important: Us recordem que el pagament de la taxa de participació, es realitzarà durant la tramitació de la sol·licitud de participació (formulari de participació).

Manual

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 11/05/2023

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria prova de català

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 14/06/2023

Resultats de la prova de coneixements de català (Nivell C1)

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1

ECMA10122 - Resultats provisionals de puntuacions Tècnic/a Superior Arxius

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, una vegada publicats els resultats provisionals i no definitius, en la pàgina web de l’Ajuntament, per formular al·legacions. El termini de presentació d'esmenes serà del dia 24 d'octubre del 2023 fins el dia 7 de novembre de 2023 (ambdós inclosos).

ECMA10222 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Assessorament i Intermediació de l'Habitatge

ECMA10322 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Arquitecte (DO)

ECMA10422 - Resultats provisional de puntuacions Responsable de Projectes (Gestió urbanística)

ECMA10522 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior en Dret

ECMA10622 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Enginyer/a (DO)

ECMA10722 - Resultats provisional de puntuacions Responsable d'Equip (Cadastre)

ECMA10822 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Gestió

ECMA10922 - Resultats provisional de puntuacions Pedagog/a

ECMA11022 - Resultats provisional de puntuacions Responsable de Projectes (Secretaria tècnica feminismes)

ECMA11122 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Atenció a la Dona

ECMA11222 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - EAIA

ECMA11322 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Promoció Salut

ECMA11422 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Salut Pública - Promoció Salut

ECMA11522 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Química - Protecció Salut

ECMA11622 - Resultats provisional de puntuacions Responsable d'Equip (àmbit Salut comunitària)

ECMA11722 - Resultats provisional de puntuacions Tècnic/a Superior Salut Pública - Protecció Salut

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, una vegada publicats els resultats provisionals i no definitius, en la pàgina web de l’Ajuntament, per formular al·legacions. El termini de presentació d'esmenes serà del dia 23 de juny del 2023 fins el dia 6 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1 

ECMA10122 - Anunci resolució recurs de reposició

                        Anunci de referència al DOGC sobre la resolució de recurs de reposició

ECMA10122 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Arxius

ECMA10222 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Assessorament i Intermediació de l'Habitatge

ECMA10222 - Finalització període de pràctiques - Tècnic/a Superior Assessorament i Intermediació de l'Habitatge

ECMA10322 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Arquitecte (DO)

ECMA10422 - Resultats definitius de puntuacions Responsable de Projectes (Gestió urbanística)

ECMA10522 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior en Dret

ECMA10622 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Enginyer/a (DO)

ECMA10722 - Resultats definitius de puntuacions Responsable d'Equip (Cadastre)

ECMA10822 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Gestió

ECMA10922 - Resultats definitius de puntuacions Pedagog/a

ECMA11022 - Resultats definitius de puntuacions Responsable de Projectes (Secretaria tècnica feminismes)

ECMA11122 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Atenció a la Dona

Diligència d'error ECMA11122 - Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Atenció a la Dona

ECMA11122 - Renúncia persona aspirant i proposta a la següent persona aspirant

ECMA11122 - Finalització període de pràctiques - Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Atenció a la Dona

ECMA11222 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - EAIA

ECMA11322 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Psicòleg/a - Promoció Salut

ECMA11422 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Salut Pública - Promoció Salut

ECMA11522 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Química - Protecció Salut

ECMA11622 - Resultats definitius de puntuacions Responsable d'Equip (àmbit Salut comunitària)

ECMA11722 - Resultats definitius de puntuacions Tècnic/a Superior Salut Pública - Protecció Salut

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 21 de juliol de 2023, fins al dia 9 d'agost de 2023 (ambdós inclosos).

 

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.