PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal funcionari de grup A2 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

ANUNCI MODIFICACIÓ BASES

Anunci modificació bases BOPB: 14/02/2023

Anunci modificació bases DOGC: 23/02/2023

Anunci modificació bases BOE: 11/03/2023

ANUNCI MODIFICACIÓ DE BASES

Anunci modificació bases BOPB: 13/06/2023

Anunci modificació bases DOGC: 21/06/2023

Anunci obertura convocatòria BOPB: 29/03/2023

Anunci obertura convocatòria DOGC: 04/04/2023

Anunci obertura convocatòria BOE: 27/04/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del divendres dia 28 d'abril de 2023 fins el divendres dia 12 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

Avís molt important: Us recordem que el pagament de la taxa de participació, es realitzarà durant la tramitació de la sol·licitud de participació (formulari de participació).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 22/06/2023

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 23 de juny de 2023 fins al dia 6 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 29/08/2023

Resultats de la prova de coneixements de català (Nivell C1)

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2

ECMA24122-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Mediador/a Cultural Col·lectiu Magrebí)

ECMA24222-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Atenció Persones amb Discapacitat)

ECMA24322-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Activitats i Instal. Esport)

ECMA24422-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió Documental)

ECMA24522-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Mediació Comunitària)

ECMA24622-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Responsable de Xarxes i Comunicacions Informàtiques)

ECMA24722-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana de Sistemes

ECMA24822-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Acollida)

ECMA24922-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Arquitectura DO)

ECMA25022-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Arquitectura)

ECMA25122-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Comerç)

ECMA25222-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyer)

Diligència d'error material ECMA25222

ECMA25322-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyer Industrial DO)

ECMA25422-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria Industrial)

ECMA25522-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria esp. Electr/Mecànica DO)

Diligència d'error material ECMA25522

ECMA25622-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques)

ECMA25722-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques)

ECMA25822-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques DO)

ECMA25922-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques - Responsable d'equip Mobilitat)

ECMA26022-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) - Educació

ECMA26122-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió)

Diligència d'error material ECMA26122

ECMA26222-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) -Intervenció i Dinamització Comunitària

ECMA26322-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) -Recursos Humans

ECMA26422-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Immigració i Igualtat)

ECMA26522-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Medi Ambient)

ECMA26622-Resultat provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Polítiques Migratòries)

ECMA26722-Resultat provisional de puntuacions de Treballador/a Social

RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2

ECMA24122-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Mediador/a Cultural Col·lectiu Magrebí)

ECMA24222-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Atenció Persones amb Discapacitat)

ECMA24322-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Activitats i Instal. Esport)

ECMA24422-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió Documental)

ECMA24522-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Mediació Comunitària)

ECMA24622-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Responsable de Xarxes i Comunicacions Informàtiques)

ECMA24722-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana de Sistemes

Diligència d'error material

ECMA24822-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Acollida)

ECMA24922-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Arquitectura DO)

ECMA25022-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Arquitectura)

ECMA25122-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Comerç)

ECMA25222-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyer)

ECMA25322-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyer Industrial DO)

ECMA25422-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria Industrial)

ECMA25522-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria esp. Electr/Mecànica DO)

ECMA25522-Diligència d'error material

ECMA25622-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques)

ECMA25722-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques)

ECMA25822-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques DO)

ECMA25922-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Enginyeria, esp. Obres Públiques - Responsable d'equip Mobilitat)

ECMA26022-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) - Educació

ECMA26022-Resultat borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió)-Educació

ECMA26122-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió)

ECMA26222-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) -Intervenció i Dinamització Comunitària

ECMA26222-Resultat borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) -Intervenció i Dinamització Comunitària

ECMA26322-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Gestió) -Recursos Humans

ECMA26422-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Immigració i Igualtat)

ECMA26522-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Medi Ambient)

ECMA26622-Resultat definitiu de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Polítiques Migratòries)

ECMA26722-Resultat definitiu de puntuacions de Treballador/a Social

ECMA26722-Resultat borsa de treball de Treballador/a Social

ECMA26722- Modificació resultat borsa de treball de Treballador/Social

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 19 de desembrede 2023, fins al dia 8 de gener de 2024 (ambdós inclosos).

 

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.