PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal laboral de grup A2 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

Anunci obertura convocatòria BOPB: 29/03/2023

Anunci obertura convocatòria DOGC: 04/04/2023

Anunci obertura convocatòria BOE: 15/04/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del dilluns dia 17 d'abril del 2023 fins el divendres dia 28 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

Avís molt important: Us recordem que el pagament de la taxa de participació, es realitzarà durant la tramitació de la sol·licitud de participació (formulari de participació).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 06/06/2023

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 7 de juny de 2023 fins el dia 20 de juny de 2023 (ambdós inclosos).

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i convocatòria prova de català

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Resultats de la prova de coneixements de català (Nivell C1)

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP A2

ECMA26822 - Resultats provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Professor/a Informàtica)

ECMA26922 - Resultats provisional de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Professor/a Patronatge i Confecció)

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, una vegada publicats els resultats provisionals i no definitius, en la pàgina web de l’Ajuntament, per formular al·legacions. El termini de presentació d'esmenes serà del dia 26 de juliol del 2023 fins el dia  8 d'agost de 2023 (ambdós inclosos).

RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP A2

ECMA26822 - Resultats definitius de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Professor/a Informàtica)

ECMA26922 - Resultats definitius de puntuacions de Tècnic/a Mitjà/ana (Professor/a Patronatge i Confecció)

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 23 de setembre de 2023, fins al dia 13 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

 

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.