PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal laboral de grup C1 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

Anunci modificació bases BOPB: 31/03/2023

Anunci modificació bases DOGC: 12/04/2023

Anunci revocació

ANUNCI MODIFICACIÓ BASES

Anunci modificació bases BOPB: 06/07/2023

Anunci modificació bases DOGC: 14/07/2023

Anunci obertura convocatòria BOPB: 27/06/2023

Anunci obertura convocatòria DOGC: 29/06/2023

Anunci obertura convocatòria BOE: 13/07/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del DIVENDRES 14 de juliol fins al DIJOUS 27 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

Avís molt important: Us recordem que el pagament de la taxa de participació, es realitzarà durant la tramitació de la sol·licitud de participació (formulari de participació).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 06/09/2023

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 7 de setembre de 2023 fins al dia 21 de setembre de 2023 (ambdós inclosos).

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 14/11/2023

Anunci modificació tribunal

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP C1

ECMC18622- Resultats provisionals de puntuació d’ Oficial Primera Jardiner (Encarregat/ada -Parcs i Jardins-)

ECMC18722- Resultats provisionals de puntuació Professor/a Ceràmica i Arts Plàstiques

ECMC18822- Resultats provisionals de puntuació Professor/a Dibuix i Pintura

ECMC18922- Resultats provisionals de puntuació Tècnic/a Teatre (Cap Tècnic/a -Teatres Municipals)

ECMC19022- Resultats provisionals de puntuació Tècnic/a Teatre

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, una vegada publicats els resultats provisionals i no definitius, en la pàgina web de l’Ajuntament, per formular al·legacions. El termini de presentació d'esmenes serà del dia 21 de desembre del 2023 fins el dia 8 de gener de 2024 (ambdós inclosos).

RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP C1

ECMC18622- Resultats definitius de puntuació d’ Oficial Primera Jardiner (Encarregat/ada -Parcs i Jardins-)

ECMC18722- Resultats definitius de puntuació Professor/a Ceràmica i Arts Plàstiques

ECMC18822- Resultats definitius de puntuació Professor/a Dibuix i Pintura

ECMC18922- Resultats definitius de puntuació Tècnic/a Teatre (Cap Tècnic/a -Teatres Municipals)

ECMC19022- Resultats definitius de puntuació Tècnic/a Teatre

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Respecte del punt de la certificació funcional marcat per les bases, l’Ajuntament comprovarà si, durant d’últim any, la persona ha realitzat la revisió mèdica periòdica i si, en aquell moment, ocupava el lloc de treball per al qual ha estat proposat. En cas afirmatiu, l’empresa de prevenció ens emetrà el corresponent certificat funcional i no caldrà que la persona aporti cap document. En cas negatiu, Recursos Humans requerirà a la persona que realitzi aquest tràmit pel seu compte i aporti una còpia autèntica del certificat abans que finalitzi el període de presentació de documentació.

Excepció: Aquelles persones que siguin proposades per incorporar-se en pràctiques hauran de gestionar aquest tràmit pel seu compte, però no l’hauran de presentar ara, sinó durant el període de pràctiques.

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 19 de gener de 2024, fins al dia 7 de febrer de 2024 (ambdós inclosos).

 

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.