PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal laboral de grup C2 de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci bases BOPB: 20/12/2022

Anunci bases DOGC: 29/12/2022

Anunci bases BOE: 30/12/2022

ANUNCI MODIFICACIÓ BASES

Anunci modificació bases BOPB: 14/02/2023

Anunci modificació bases DOGC: 23/02/2023

Anunci modificació bases BOE: 11/03/2023

Anunci modificació bases BOPB: 31/03/2023

Anunci modificació bases DOGC: 12/04/2023

ANUNCI MODIFICACIÓ BASES

Anunci modificació bases BOPB: 22/06/2023

Anunci modificació bases DOGC: 14/07/2023

Anunci obertura convocatòria BOPB: 10/10/2023

Anunci obertura convocatòria DOGC: 11/10/2023

Anunci obertura convocatòria BOE: 19/10/2023

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà del DIVENDRES 20 d'octubre de 2023 fins al DIVENDRES 3 de novembre de 2023 (ambdós inclosos).

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: 04/12/2023

El termini de presentació d'esmenes serà del dia 5 de desembre de 2023 fins al dia 20 de desembre de 2023 (ambdós inclosos).

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Anunci de referència al DOGC de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 05/01/2024

Resultats de la prova de coneixements de català (Nivell A2)

RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP C2

ECMC29822 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Electricista (Supervisor/a)

ECMC29922 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Jardiner/a

ECMC210022 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Oficis (Oficial d'Oficis)

ECMC210122 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Oficis (Supervisior/a)

ECMC210222 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Oficis Reprografia (Oficial d'Oficis Reprografia)

ECMC210322 - Resultats provisionals de puntuació Oficial Xofer (Xofer)

RESULTATS DEFINITIUS PUNTUACIONS PERSONAL LABORAL GRUP C2

ECMC29822 - Resultats definitius de puntuació Oficial Electricista (Supervisor/a)

ECMC29922 - Resultats definitius de puntuació Oficial Jardiner/a

ECMC210022 - Resultats definitius de puntuació Oficial Oficis (Oficial d'Oficis)

ECMC210122 - Resultats definitius de puntuació Oficial Oficis (Supervisor/a)

ECMC210222 - Resultats definitius de puntuació Oficial Oficis Reprografia (Oficial d'Oficis Reprografia)

ECMC210322 - Resultats definitius de puntuació Oficial Xofer (Xofer)

Documentació a presentar:

 • Persones que ja estan ocupant la plaça convocada i que la consoliden. Han de presentar la següent documentació:
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
 • Persones que no estan ocupant la plaça convocada i que han guanyat el procés. Han de presentar la següent documentació:
  • Còpia original de la titulació exigida per a participar al procés
  • Còpia original del certificat de nivell C1 de català
  • Declaració jurada de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat
  • Declaració jurada sobre la no existència d’inhabilitacions
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humana

Respecte del punt de la certificació funcional marcat per les bases, l’Ajuntament comprovarà si, durant d’últim any, la persona ha realitzat la revisió mèdica periòdica i si, en aquell moment, ocupava el lloc de treball per al qual ha estat proposat. En cas afirmatiu, l’empresa de prevenció ens emetrà el corresponent certificat funcional i no caldrà que la persona aporti cap document. En cas negatiu, Recursos Humans requerirà a la persona que realitzi aquest tràmit pel seu compte i aporti una còpia autèntica del certificat abans que finalitzi el període de presentació de documentació.

Excepció: Aquelles persones que siguin proposades per incorporar-se en pràctiques hauran de gestionar aquest tràmit pel seu compte, però no l’hauran de presentar ara, sinó durant el període de pràctiques.

Podreu trobar les declaracions jurades en el següent enllaç

Les persones aspirants han de presentar la documentació que acredita les condicions i els requisits exigits i els mèrits al·legats, mitjançant la presentació de documents i certificacions originals en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius. El termini de presentació de la documentació serà del dia 13 de març de 2024, fins al dia 2 d'abril de 2024 (ambdós inclosos).

Us informem que s’ha habilitat una adreça electrònica per a dubtes i consultes relacionades amb el procés extraordinari d’estabilització que és rhestabilitzacio@ajsabadell.cat . Us demanem que qualsevol petició relacionada amb l’estabilització la dirigiu a aquesta adreça electrònica des d’on se us donarà resposta en el termini més breu possible.