PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

L’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) ha incorporat 30 propostes sorgides del procés participatiu

L’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) de Sabadell ha incorporat 30 propostes sorgides del procés participatiu...

L’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) de Sabadell ha incorporat 30 propostes sorgides del procés participatiu, que ha permès que la ciutadania proposi i prioritzi quines són les línies d’actuació a realitzar. Les propostes s’han inclòs en el projecte que ara s’haurà de portar al Ple municipal i sotmetre a la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

El procés participatiu es va iniciaren línia, per mitjà d’un qüestionari, per tal de copsar la valoració estratègica de la ciutadania. A més, es va fer una jornada de treball cooperatiuamb la ciutadania. Hi van prendre part un total de 53 ciutadans i ciutadanes, amb presència, entre altres, de representants d’entitats, d’associacions de veïns, de diverses entitats econòmiques i del teixit associatiu de la ciutat.

Aquesta jornada, que es va fer el 27 de novembre al Casal Pere Quart, va permetre aportar propostes concretes, que no estaven condicionades, dins un procés obert de participació. A cadascuna de les tres taules sectorials repartides en diferents eixos temàtics van sorgir diferents idees i els participants de cada taller van escollir 10 línies d’actuació per prioritzar actuacions de l’estratègia DUSI, que són les 30 que s’han inclòs en el projecte. Les accions es van debatre en tres taules de treball repartides en diferents eixos temàtics i un plenari de conclusions, en què es van prioritzar les actuacions a realitzar.

El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, ha explicat que “aquest és el primer procés participatiu dels molts que farem per desenvolupar l’estratègia de ciutat a mitjà i llarg termini”. També ha destacat que “l’estratègia DUSI és una oportunitat per reinicar la ciutat. Per aconseguir-ho, hem fet primer un esforç per pensar i planificar aquesta estratègia i, ara, buscarem el suport econòmic per fer-la realitat, entre d’altres amb els fons FEDER”.

Per la seva banda, la regidora de Participació, Glòria Rubio,ha destacat que “aquest procés participatiu ens permetrà prioritzar actuacions per millorar l’estratègia de ciutat posant l’accent en la consulta ciudatana i facilitant que la ciutat de Sabadell elabori una estratègia en el marc del desenvolupament urbà sostenible”.

Resultats del procés

Les propostes recollides a la jornada ciutadana que van tenir un grau més alt d’acceptació van ser les d’optimització de la cobertura del transport públic (especialment, l’autobús), la creació de vivers empresarials en l’àmbit agrari, esportiu, audiovisual i cultural, la promoció de noves indústries integrades a la trama urbana, la necessitat d’una nova planificació de la mobilitat i l’aparcament, la rehabilitació d’habitatge i el lloguer social d’habitatge, com la promoció de polítiques de simplificació administrativa i transparència.

Un total de 148 persones han respost el qüestionari en línia i han opinat sobre qüestions com ara l’ordre de prioritat que s’hauria de donar als diversos mitjans de transport, les polítiques de transparència i participació, el nou model productiu o les polítiques locals d’habitatge i d’energia. Les respostes més freqüents han anat en el sentit de crear espais públics lliures de contaminació acústica i atmosfèrica, utilitzar noves energies (com ara les energies renovables) en els edificis municipals, crear itineraris urbans i periurbans connectats per a vianants, potenciar les indústries de baixes emissions de carboni, l’activitat econòmica cooperativa/col·laborativa i el comerç de proximitat, o crear nous espais de participació ciutadana. En el qüestionari també s’han pogut deixar comentaris, entre els quals destaquen la necessitat de millorar les connexions entre els diversos barris, ampliar la freqüència, rapidesa i sostenibilitat ambiental del transport públic, trobar una destinació als nombrosos espais buits de la ciutat, potenciar la capitalitat de la ciutat en l’àmbit de la formació i l’educació, flexibilitzar la cessió d’espais per ús de les entitats o agilitar els tràmits administratius vinculats a l’activitat empresarial.

Estratègia de ciutat

L’estratègia DUSI de Sabadell es basa en la consecució d'objectius relacionats amb els conceptes de ciutat sostenible, integradora i intel·ligent, que han d’acomplir amb els reptes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials.

Aquests reptes es concreten en la millora de l’accés, l’ús i qualitat de les TIC; afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni; conservació i protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència dels recursos, així com promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

Les actuacions que es proposen tenen com a fita final generar projectes amb capacitat d'atracció econòmica, en una ciutat que ara té una alta implantació del sector de serveis i que històricament ha estat industrial. L’objectiu és generar llocs de treball, en l’àmbit de les noves economies de sostenibilitat, d’eficiència i de qualitat de l'espai urbà. Tot plegat generarà activitat econòmica i productiva, per impulsar la cohesió social i l'accés als recursos bàsics dels sectors socials més desafavorits.

L’Ajuntament presentarà aquest projecte a la convocatòria de cofinançament, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Es preveu que pugui suposar una inversió de fins a 15 milions d'euros a Sabadell. Les accions s'executaran de forma progressiva en el període 2016-2020, sempre que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, com a organisme gestor dels fons FEDER, accepti aquest projecte. Un cop validat, les accions proposades per l'Ajuntament de Sabadell seran cofinançades pel FEDER, que aportarà el 50% del cost. L’altra meitat serà de finançament municipal o a través d’altres subvencions.