PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
EDUCACIÓ

El nostre model educatiu

Marc conceptual

L'etapa d'Educació Infantil és una etapa amb caràcter plenament educatiu.

Des d'aquesta premissa les Escoles Bressol Municipals tenim com a objectiu contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu i emocional , social e intel·lectual dels infants proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge.EBtalleraigua

Conscients també que la família esdeveniu el primer i més important context de desenvolupament per als infants i el pare i la mare els primer i principals educadors, les nostres escoles responen tant al dret dels infants a freqüentar contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes al context familiar com a les diferents necessitats de les famílies que requeriu aquest servei per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Per tal de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares en aquesta etapa, les escoles bressol municipals cooperarem estretament amb les famílies vetllant per aconseguir el benestar integral de l'infant en tots els àmbits.

La intencionalitat educativa orientarà en aquesta etapa tots els moments, activitats i situacions que es desenvolupin als nostres centres. Les diferents propostes i experiències d'aprenentatge s'abordaran des d'un enfocament integrat i globalitzador.

Per nosaltres l'infant és el protagonista i participant actiu en la tasca conjunta que és l'educació i ha de ser considerat una persona amb drets i amb un gran potencial congnitiu.

Educar implica potenciar en cada infant totes les seves capacitats perquè progressin en el seu desenvolupament equilibrat i global.

Els nostres centres actuen també com a element afavoridor de l'equitat social que cerca equilibrar les possibles desigualtats dels infants derivades de les situacions familiars i/o de l'entorn més immediat.


El treball amb les famílies

Com ja hem avançat la família sou el primer context i el nucli bàsic de socialització de l'infant i per tant teniu un paper protagonista en el seu desenvolupament. Qualsevol forma d'atenció educativa a la petita infància ha de passar per considerar els pares i mares com a primers i principals educadors.

Per això a les escoles bressol municipals es dona molta importància i es potencia el treball de col·laboració mútua entre família i escola. Per part de l'escola bressol s'estableixen una sèrie de mecanismes que garanteixen la fluïdesa d'informació entre família i escola. Entre aquests mecanismes hi ha el contacte diari ja que la família entra a l'aula amb l'infant i s'estableix un primer contacte entre tutor/-a i família . A part d'aquesta comunicació diària, es treballa la col·laboració família-escola.

Alguns d'aquests mecanismes son:
- Entrevistes individuals
- Reunions plenàries d'inici de curs, acabat el període d'adaptació i final de curs.
- agenda, butxaca informativa i/o fulls informatius

A banda dels sistemes de traspàs d'informació a les escoles bressol hi ha un espai adaptat i acollidor a on les famílies podeu trobar tot un seguit de publicacions: articles, llibres,revistes que poden ser del seu interès.

A més hi ha tota una sèrie d'activitats tant per impulsar la participació de les famílies en algunes activitats a l'aula, com per fomentar la participació de les famílies en xerrades, tallers, hores del cafè, ... oferint un espai de formació, debat i diàleg.


El tractament de les necessitats educatives especials

Les Escoles bressol municipals afavorim la detecció precoç de necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes garantint així que es pugui actuar de manera més immediata.

Els infants amb necessitats educatives especials són aquells que presenten dificultats en el seu desenvolupament, i per tant requereixen d'actuacions protectores i compensadores al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge. Pel que respecta a l'escola bressol municipal , aquestes actuacions es basen en la realització d'una programació individual adaptant les àrees del desenvolupament a la realitat dels infants.

S'estableixen també coordinacions periòdiques entre els diferents serveis i professionals que fan el seguiment dels infants : CDIAP, ONCE, CREDAV, ...


 

 

ImprimeixCorreu-e

també et pot interessar...