PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Exempcions i bonificacions de l'IAE

Si un subjecte passiu de l'IAE considera que l'activitat que desenvolupa està emparada per qualsevol benefici fiscal de caràcter pregat, ho ha de sol·licitar en el moment de presentar la corresponent declaració d'alta o bé durant el període de pagament en voluntària, si ha de tenir efecte el mateix exercici fiscal.

presencial  Presencial

Quan?

Es pot realitzar en el moment de l'alta d'IAE; o bé durant el període de pagament en voluntària si els efectes han de ser en el mateix exercici fiscal. Si la petició es presenta fora d'aquests terminis, el benefici fiscal tindrà efectes en l'exercici següent, sempre i quan es compleixen els requisits legals establerts.

Què necessito?

. DNI
. Documentació acreditativa

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 2.2

Més informació

LLEI 51/2002: REFORMA DE LA LLEI 39/88.

En vigor a partir de l’1 de gener de 2003.

Exempcions:

- Per inici d’activitat, els dos primers períodes impositius. Aquesta exempció serà d’aplicació sobre els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat a partir de l’1 de gener del 2003.

- Les persones físiques

- Les societats amb un import net de negoci inferior al 1.000.000 d’€.

Impost de societats corresponent al període impositiu de la declaració de l’any anterior.
Les societats que superin el 1.000.000 d’€ hauran de comunicar l’import net de la xifra de negoci.
També s’hauran de comunicar les variacions de l’import de la xifra de negoci que signifiquin l’aplicació o no de l’exempció o la modificació del tram del coeficient de ponderació.

Bonificacions:

1-D'obligat compliment:

-Cooperatives i societats agràries: 95%
-per inici d’activitat professional: 50% a les activitats professionals, durant els 5 anys posteriors al 2n any d’exercici (els dos primers estan exemptes).
-La bonificació per inici d’activitat aplicada sobre els subjectes passius inclosos en el padró anterior al 2003 es continuarà aplicant fins que finalitzi el seu període corresponent d’aplicació.

2 -Potestatives:


-Per a empreses que iniciïn la seva activitat empresarial: 50% de bonificació durant 5 anys, a comptar del tercer any de l'exercici de l'activitat, en el cas d'empreses de nova creació ja que els dos primers exercicis estan exemptes, i a comptar del primer any de l'exercici de l'activitat, en el supòsit d'iniciar una activitat diferent de la que venia exercint l'empresa amb anterioritat. La bonificació no és d'aplicació quan la societat hagi exercit la mateixa activitat anteriorment, amb el mateix nom o sota una altra denominació.
Per poder gaudir de la bonificació el 3r, 4rt i 5è anys, caldrà que l'empresa hagi obtingut un rendiment negatiu de la seva activitat durant l'any anterior.

- Les empreses que augmentin en un 10% la plantilla amb contractes indefinits, en els centres de treball que estiguin ubicats a Sabadell, poden gaudir d'una bonificació del 40%
La bonificació podrà ser del 50% en el cas de que un mínim del 50% de nous contractes indefinits correspongui a persones amb risc d'exclusió laboral (majors de 45 anys, menors de 30 anys, aturats de llarga durada, minusvàlids amb un grau igual o superior al 33%, etc.)

Per a l'any en curs, cal comparar la plantilla de l'any passat amb la de l'any immediatament anterior a aquest.
La quota bonificada no podrà superar els 3.000 €

A la instancia caldrà adjuntar:

Llistat dels treballadors, per a cada exercici, indicant els nom i cognoms, Nif, núm. de la Seguretat Social, la data d'inici de la prestació dels serveis a l'empresa i l'adreça del centre de treball. A més a més caldrà adjuntar còpia dels contractes de treball i l'alta dels treballadors a la Seguretat Social.

- Per a empreses que utilitzin i produeixin energies renovables, un 50% de bonificació els 5 anys següents en el que comenci la utilització o la producció de l'energia.

- Un 20% de bonificació per a les empreses que estableixin un pla de transport per als seus treballadors.

- Un 10% de bonificació per a les empreses que hagin obtingut un rendiment negatiu respecte l'any anterior, derivat de les activitats desenvolupades a Sabadell.
La bonificació podrà ser del 25% en el cas de que el rendiment negatiu no comporti una reducció de la plantilla de treballadors dels centres de treball de Sabadell.
La quota bonificada no podrà superar els 3.000 €. L'aplicació d'aquesta bonificació és incompatible amb la bonificació per inici d'activitat empresarial.

En el cas de que els subjecte passiu tingui dret a gaudir de més d'una bonificació, la segona o successives bonificacions s'aplicaran sobre la quota resultant un cop minorada la quota amb la primera o anterior bonificació

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h amb CITA PRÈVIA obligatòria: - Trucant al 010 (telèfon fix) o al 93 745 31 10 (telèfon mòbil) - Per demanar cita: https://citaprevia.sabadell.cat Agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h amb CITA PRÈVIA obligatòria: - Trucant al 010 (telèfon fix) o al 93 745 31 10 (telèfon mòbil) - Per demanar cita: https://citaprevia.sabadell.cat Agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h amb CITA PRÈVIA obligatòria: - Trucant al 010 (telèfon fix) o al 93 745 31 10 (telèfon mòbil) - Per demanar cita: https://citaprevia.sabadell.cat Agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h amb CITA PRÈVIA obligatòria: - Trucant al 010 (telèfon fix) o al 93 745 31 10 (telèfon mòbil) - Per demanar cita: https://citaprevia.sabadell.cat Agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h amb CITA PRÈVIA obligatòria: - Trucant al 010 (telèfon fix) o al 93 745 31 10 (telèfon mòbil) - Per demanar cita: https://citaprevia.sabadell.cat Agost obert