PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

presencial  Presencial

Quan?

Simultàniament a la comunicació prèvia d’inici de l’activitat. Quan es realitzi qualsevol modificació de l’activitat en funcionament o canvi de titularitat.

Què necessito?

Formulari de Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris (o canvi de titular/explotador) d'acord amb el model normalitzat.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

No s’admetran declaracions responsables que no estiguin complimentades en tots el seus apartats.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Marc legal:
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública ordena les actuacions i prestacions de serveis en matèria de salut de les diferents administracions.


Requisits previs:
- Presentació simultània de la comunicació d'obertura o declaració responsable d’establiment.
- Haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim.

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres