PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Sol.licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe que han de sol·licitar els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d'incendi, que es detallen en l'annex I de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any però prèviament a la formalització de la comunicació o potestativament abans de la sol·licitud de la llicència.

Què necessito?

Documentació a presentar segons el que estableix l’Ordre INT/320/2014, de 20 d’octubre ( ? Bombers ? Contingut de la documentació tècnica):
a) Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis d’acord model normalitzat D-006.
b) Full inicial (segons model SP01 de la Generalitat de Catalunya).
c) Projecte tècnic (*) descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis (per duplicat). El contingut del projecte s’ajustarà al que estableix la Generalitat de Catalunya segons l’activitat estigui sotmesa al Codi Tècnic de l’Edificació o al Reglament de Seguretat
contra incendis en els establiments industrials.

En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

(*) Per acreditar que el projecte tècnic està redactat per tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.

Els aspectes següents comportaran la no acceptació de la documentació:
-Documents que no disposin de signatura electrònica del tècnic o tècnica competent o visat del col.legi professional o certificat d'actuació professional o similar.
-Documents amb signatura electrònica però incrustada protegint el document.
-Documents que no permetin una visualització i comprensió correctes.

L'enllaç a l'autoliquidació de la taxa és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa d'Informe de Prevenció d'incendis 

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres