PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

(FUE) Sol.licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any però prèviament a la formalització de la comunicació o simultàniament a la sol·licitud de la llicència.

Què necessito?

a) Sol·licitud, segons model normalitzat D007.
b) Plànol d’emplaçament a escala 1:500 segons Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) grafiant la ubicació objecte de la sol·licitud i que permeti una identificació indubtable de la seva ubicació .
c) Memòria tècnica descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, els requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals, així com l’adscripció de l’activitat a un dels usos urbanístics que contempla l’art. 149 del Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació aprovat definitivament en data 31-07-2000 (DOGC 02-10-2000).
d) En els casos d’activitats subjectes a legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial i la normativa de desenvolupament, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.
e) Documentació gràfica.
En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocopia del DNI/NIF del sol.licitant.
- Fotocopia del DNI dela persona representant de l'activitat.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.
Haver realitzat el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats 

TRAMITAR

Presencial

  • Registre del Vapor Llonch
  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B
    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Del 10 al 21/08 Tancat Els dies 24 i 31/12 Tancat Demanar cita prèvia: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres