PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Pla Eqxit Sabadell 2017-2027

QUÈ ÉS EL PLA PER A L'EQUITAT I L'ÈXIT EDUCATIU? 

És un full de ruta a 10 anys vista (2017-2027) que implicarà tots els agents socioeducatius en la millora educativa i que contribuirà perquè la igualtat en el dret d’accés a una educació de qualitat sigui real entre tots els sabadellencs i sabadellenques.

Aprovat al Ple municipal, el Pla Eqxit és, així mateix, un compromís de ciutat, atès que s'ha elaborat per mitjà d'un ampli procés de participació, on han pres part representants i col·lectius de tota la comunitat educativa, grups polítics i tots aquells ciutadans i ciutadanes que hi han volgut participar. El document final és el resultat del treball conjunt realitzat pel Servei d’Educació de l'Ajuntament amb la comunitat socioeducativa durant 9 mesos (de novembre de 2016 a juliol 2017). El procés participatiu s’ha articulat bàsicament a l’entorn del Fòrum Educatiu de Sabadell, que ha portat a terme 3 edicions monogràfiques amb uns 150 participants, i del Consell Escolar Municipal. En els dos àmbits s’ha treballat al voltant de dues temàtiques globals – Polítiques socioeducatives i Polítiques de Planificació Escolar--.

 

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS DEL PLA?

El Pla Eqxit compta amb una radiografia socioeducativa, és a dir una diagnosi de la situació educativa de Sabadell on s'han detectat els principals dèficits. També s'han identificat els principals reptes i camps d'actuació i es plantegen nombroses accions.

Així mateix, el Pla incorpora diversos compromisos per garantir el seu desplegament. Entre aquests, es dissenyarà un pla de treball anual i s’establiran indicadors i instruments d’avaluació i presentació periòdica de resultats. També continuaran els espais de participació i es crearan comissions permanents de seguiment. En la part econòmica, l’Ajuntament aposta per mantenir la despesa mitjana en Educació per sobre del 7,5% del pressupost municipal d’aquí i fins al 2027.

 

ALGUNES DADES PREVIES: DIAGNOSI

La segregació escolar interna i externa, l’absentisme i l’abandonament escolar prematur (AEP) són algunes de les principals situacions davant les quals el Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu es planteja actuar. Cal recordar que segons l’últim informe del Síndic de Greuges (2016) sobre segregació escolar, Sabadell ocupa la tercera posició entre els municipis catalans de més de 10.000 habitants amb ni­vells de segregació escolar d’alumnat estranger més elevat a Primària i es troba entre els deu primers municipis amb major segregació escolar a ESO.

D’altra banda, Sabadell no compta encara amb dades pròpies sobre aban­donament escolar prematur a la ciutat, però segons es constata a l’últim informe sobre absentisme, Sabadell presenta una taxa mitjana d’absentisme esco­lar al voltant d’un 9% (entre l’1,47% i el 47,45% segons zones). En l’àmbit de l’AEP, la taxa a Catalunya és de l’entorn del 18%.

Pel que fa a la No acreditació de l’ESO, arriba a un 16,7% als centres públics (curs 2015-2016) i puja en nivells educatius superiors. A batxillerat la No acreditació de titulació en centres públics, se situa en un 27,5% de mitjana. En el cas de cicles formatius de grau mitjà (curs 14-15), la xifra arriba a un 41,6%. Tant en les dades d’ESO com a batxillerat, es detecten diferències molt significatives entre els resultats per sexes.

Així mateix, els joves inactius d’entre 20 i 24 anys es situen a Catalunya en un 22,8% (any 2014) i l’atur en menors de 25 anys en un 14,4% (dada de Sabadell, juny de 2017). Alhora es detecta a Sabadell un dèficit de places en Programes de Formació i Inserció i altres alternatives de formació sociolaboral.

 

4 REPTES, 16 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I MÉS DE 70 D'ESPECÍFICS

El Pla Eqxit té diverses dimensions. Més en­llà de l’observació del rendiment acadèmic i de l’èxit escolar, es parteix també d’una concepció de l’equitat edu­cativa, que és el nucli sobre el qual es vol construir l’èxit educatiu i millorar, alhora, la cohesió social. Amb aquesta òptica, el Pla planteja 4 reptes o àrees d’intervenció:

-         La lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur (AEP). Així, es planteja situar la taxa d’AEP l’any 2027 per sota del 15% tant en nens com en nenes a totes les zones educatives de la ciutat. La xifra pel que fa a l’absentisme s’hauria de situar en menys d’un 5% per sexe a totes les zones.

-         La lluita contra la segregació escolar i les desigualtats educatives: en aquest marc, els indicadors haurien de situar Sabadell entre les 10 ciutats catalanes de més de 10.000 habitants amb menys segregació escolar en totes les etapes educatives.

-         La millora del rendiment acadèmic condicionat per qüestions socioeconòmiques. Aquí caldria equilibrar a l’alça les acreditacions a l’ESO i postobligatòria, tant entre xarxes educatives com entre sexes. L’objectiu idoni seria assolir d’aquí a 10 anys un mínim del 90% d’acreditacions a ESO i batxillerat i d’un 80% en cicles de grau mitjà a tots els centres.

-         La millora de les relacions entre el món educatiu i el món laboral. En aquest àmbit se situen indicadors com la millora de l’oferta d’estudis professionals, la reducció de la taxa de joves inactius vulnerables i la creació d’un nou centre de noves oportunitats socioeducatives.

 

A partir d’aquí, el Pla es desenvolupa en 16 objectius estratègics i aquests, alhora, en més de 70 objectius específics o accions concretes.

 

PRINCIPALS ACCIONS

Podeu consultar en el mapa adjunt algunes de les principals accions previstes pel Pla Eqxit. Mesures que passen tant per l’adequació i nova creació d’equipaments educatius, noves escoles bressol públiques, l’impuls de la formació professional i sociolaboral a la ciutat, l'impuls del lleure educatius i dels ensenyaments musicals o els programes pilot per abordar la segregació escolar i l’abandonament prematur dels estudis, entre moltes altres qüestions.

 

 

 

 

EL PLA EN 3 IMATGES

 

EL DOCUMENT

 

Consulta el document en PDF