PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OFERTA PÚBLICA

Borses de treball

Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior en Dret, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10221

Bases

Publicació Bases BOPB: 06/09/2021

FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 7 de setembre de 2021 fins el dia 21 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR:

  • CURRÍCULUM
  • DNI
  • TITULACIÓ
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE CATALÀ NIVELL C1 (SI SE'N DISPOSA)
  • FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS (MODEL NORMALITZAT) acompanyada de la corresponent documentació acreditativa :  compulsada (en aquest cas caldrà demanar cita prèvia trucant al Servei d'Atenció Ciutadana 937453110), amb codi de verificació o documents amb validació electrónica, de conformitat amb el punt 8.1 de les bases.

 SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PRESENCIAL Caldrà demanar cita prèvia al trucant al telèfon del Servei d'Atenció Ciutadana 937453110. 

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I DATA PROVES

El termini per a la presentació d'esmenes i possibles reclamacions serà del dia 18 d’octubre al dia 22 d'octubre, ambdós inclosos.

Les subsanacions i/o esmenes es presentaran mitjançant instància genèrica:

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=620

En el cas que la causa d'exclusió sigui la 1 i/o 3, per a la seva subsanació, es pot descarregar la instància específica en la sol·licitud d'admissió presencial per adjuntar-la a la instància genèrica. 

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

 

AVIS IMPORTANT:

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19:

Declaració responsable en relació a la Covid-19 (actualitzada juliol 2021)

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19.

Convocatòria prova coneixements de català (Nivell C1)

Resultats corresponents a la prova de coneixements lingüístics i a la valoració de mèrits

Resultats definitius de valoració de mèrits

Resultats d'acord l'ordre de puntuació

Instruccions entrevistes per videotrucada 

Convocatòria 1er tram entrevistes competencials

Resultats 1er tram entrevistes competencials

Convocatòria 2n tram entrevistes competencials

Resultats 2on tram entrevistes competencials

Convocatòria 3r tram entrevistes competencials

Resultats 3r tram entrevistes competencials

Convocatòria 4t tram entrevistes competencials

Resultats 4t tram entrevistes competencials

Convocatòria 5è tram entrevistes competencials

Resultats 5è tram entrevistes competencials

Convocatòria 6è tram entrevistes competencials

Resultats 6è tram entrevistes competencials

Convocatòria 7è tram entrevistes competencials

Resultats 7è tram entrevistes competencials