PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

OFERTA PÚBLICA AJUNTAMENT

Borses de treball

Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Enginyer/a i Tècnic/a Mitjà/na Enginyer/a de diferents especialitats de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA1A20321

Bases

Anunci BOPB: 18/11/2021

FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 19 de novembre de 2021 fins el dia 3 de desembre de 2021 (ambdós inclosos).

          SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA (preferent)

          SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PRESENCIAL (residual) Caldrà demanar cita prèvia al trucant al telèfon del Servei d'Atenció Ciutadana 937453110. 

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR:

  • CURRÍCULUM
  • DNI
  • TITULACIÓ
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE CATALÀ NIVELL C1 (SI SE'N DISPOSA)
  • FITXA DESCRIPTIVA DELS MÈRITS (MODEL NORMALITZAT)

Relació provisonal de persones aspirants admeses i excloses i data proves

El termini de presentació de subsanacions i/o esmenes s'inicia el dia 22 de desembre de 2021 i finalitza el dia 29 de desembre de 2021 (ambós inclosos).

Relació definitiva de persones apirants admeses i excloses

AVÍS:

L’accés al recinte s’obrirà a les 9:45h.

Per accedir a les proves i durant el transcurs de les mateixes, les persones aspirants hauran de portar mascareta obligatòria, s’aconsella FFP2 i hauran de lliurar signada la següent declaració responsable en relació a la Covid-19.

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA COVID-19 (actualitzada gener 2022)

Per a la realització de les proves caldrà que els/les aspirants s’identifiquin mostrant el seu DNI.

Pel dia de les proves han de portar bolígraf, i es recorda que no està permès cap dispositiu electrònic activat dels denominats intel·ligents (smartphone, smartwatch, tablet, etc).

S’informa que la sala estarà ventilada com a mesura preventiva covid-19, es recomana dur roba d'abric.

Si per motius sanitaris cal modificar la data de la prova o donar instruccions motivades per la situació de pandèmia, s’anirà informat a la pàgina web municipal.

ANUNCI CONVOCATÒRIA AJORNAMENT PROVA PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR

Anunci error material relació definitiva persones admeses i excloses

CONVOCATÒRIA PROVA CATALÀ C1

Resultats corresponents a la valoració de mèrits

Subsanació dels resultats valoració de mèrits

Resultats corresponents a la prova de català C1

Resultats definitius de valoració de mèrits

Subsanació dels resultats definitius de valoració de mèrits

Resultats d'acord l'ordre de puntuació

Subsanació dels resultats d'acord l'ordre de puntuació

Avís titulació requerida llocs de treball Tècnic/a Mitjà/ana:

Revisada la fitxa del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana especialitat Llicències d’Activitats s’amplien les titulacions d’accés a aquest lloc de treball i es pot accedir al lloc amb qualsevol títol de grau en l’àmbit de l'enginyeria.

Avís en la realizació d'entrevistes:

Les entrevistes que es vagin realitzant deixaran avaluada la persona aspirant per a tots els llocs de treball pel qual pugui accedir segons la titulació.

Instruccions entrevistes per videotrucada 

Convocatòria 1er tram entrevista competencial

Resultats 1er tram entrevista competencial

Resultats 1er tram entrevista competencial per àmbits

Convocatòria 2n tram entrevista competencial

Resultats 2n tram entrevista competencial

Convocatòria 3er tram entrevista competencial

Resultats 3r tram entrevista compentencial

Convocatòria 4t tram entrevista competencial

Resultats 4t tram entrevista competencial

Convocatòria 5è tram entrevista competencial

Resultats 5è tram entrevista competencial

Convocatòria 6è tram entrevista competencial

Resultats 6è tram entrevista competencial

Convocatòria 7è tram entrevista competencial

Resultats 7è tram entrevista competencial