Miralls matemàtics

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.
 
Descripció:
El taller proposa l’ús de miralls per treballar, per una banda, el concepte de simetria, i per l’altra, la formació de figures geomètriques. 
S’investigaran les propietats que tenen els diversos polígons, així com les diferències i similituds entre ells (vèrtex, angle, etc.).
 
També podran construir les seves pròpies figures i veure quina resposta donen davant d’un mirall. Tot això, treballant de manera cooperativa i utilitzant tant miralls normals com llibres de miralls
Es pot combinar amb un altre taller de matemàtiques dels que oferim, si es fan dos tallers la duració és de 2 hores i poden venir dos grups classe alhora, depenent de l’edat els tallers són Fes càlculs, L'estratègia ho és tot, Geometria en 2D i 3D, i Joc de lògica matemàtica.  
Aquest taller també es realitza a la pròpia escola.
 
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Conèixer el concepte de simetria i relacionar les propietats dels diferents tipus de polígons.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.

Competències clau:
-Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
-Competència personal, social i aprendre a aprendre.

Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic, en horari a convenir
Durada: 1 hora (1 taller) o bé 2 hores (2 tallers)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe (1 taller) o bé 2 grups classe (2 tallers)
Lloc de realització: Espai Cultura - Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell o al centre.
Cost: a l'Espai Cultura, 60 € per grup classe (1 taller). Al centre, 90 € per grups classe (1 taller).
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Dossier activitats 2022-23

 Inscripció:

Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22, extensió 2
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

 

Imprimeix