Ciència i tecnologia

Cúpules de Leonardo

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.

Descripció:
Leonardome és un recurs lúdic educatiu que permet construir estructures ideades per Leonardo Da Vinci.
A partir de diferents patrons geomètrics – presents al Codex Atlanticus- podem aixecar «cúpules autosostenibles»: els seus elements no necessiten cap element d’unió fixa. A partir de peces de fusta, els alumnes podran construir cúpules basant-se en l’acoblament tridimensional d’elements que es donen suport els uns als altres. El resultat permetrà poder posar-se dins la cúpula.
Aquestes cúpules, juntament amb el pont de Leonardo, permetran treballar conceptes relacionats amb la geometria, la tecnologia, l’art i la història, sempre des de la col·laboració i el treball en equip.
 
Objectius:
- Desenvolupar la capacitat de raonament i capacitat d’abstracció.
- Descriure relacions espacials aplicant transformacions geomètriques.
- Utilitzar models geomètrics per resoldre problemes.
- Aprendre a apreciar les diferents produccions artístiques i contextualitzar-les en cada moment històric.
 
Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
 
Mesures COVID-19:
Consulteu Dossier activitats 2021-22, pàg 6.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 160 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix