Lego WeDo: innovem

A qui s'adreça:
Alumnes de 4rt de primària, cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.

Descripció:
Aquest nou set de Lego combina els elements més importants de construcció, amb un hardware molt fàcil d’utilitzar, així com un intuïtiu llenguatge de programació en format trencaclosques.
És un pas més enllà del Lego WeDo: programem. També amb un sistema sense cables, hi afegim més opcions d’acció (programació amb diferents tipus de motors, sensors de distància, inclinació i de llum, entre altres opcions).
El taller seguirà la idea principal d’un muntatge en equip però fent més èmfasis en la posterior programació mitjançant tablets i un programari específic on els alumnes podran fer les seves pròpies programacions tot experimentant. La imaginació arriba a la robòtica!.
Els materials del set permeten possibilitats infinites de disseny creatiu com també promouen l’adquisició de les habilitats bàsiques STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) i del segle XXI. S’inclouen sensors i motors de gran precisió que permetran construir robots divertits, dispositius dinàmics i altres models interactius.
 
Taller recomanat per aquells grups classe que ja hagin treballat algun cop amb Lego i amb programació bàsica amb Scratch.
 
Objectius:
- Aplicar habilitats de disseny tècnic en cada pas del procés.
- Desenvolupar habilitats eficaces de programació i resolució de problemes mitjançant la descomposició de problemes i pensament algorítmic.
- Dissenyar projectes que combinen components de hardware i software per recollir i intercanviar dades.
- Treballar amb variables, vectors i dades en el núvol.
- Aplicar el pensament crític i desenvolupar habilitats fonamentals pels professors del futur.
- Promoure els valors de compartir, cooperació (i no competició), així com els possibles valors socials i culturals d’allò que han creat o construït.

Competències clau:
-Competència ciutadana
-Competència digital
-Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
-Competència personal, social i aprendre a aprendre

Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs en horari a convenir
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 170 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Dossier activitats 2022-23
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2) 
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix