Reacciona... tenim química!

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d'educació primària.

Descripció:
Molècules, àtoms, reaccions? són conceptes que quedaran aclarits gràcies als experiments que l'alumne farà com un autèntic científic.

Es formularan preguntes sobre les propietats i els canvis dels materials i es realitzaran experiments per donar-hi resposta.
Activitat disponible també en anglès.
 
Objectius:
- Introduir la nomenclatura i vocabulari químics.
- Treballar amb material científic de laboratori.
- Introduir conceptes nous, com ara reacció química o barreja.
- Treballar l'anglès, ja que l’activitat pot desenvolupar en aquest idioma.

Competències clau:
-Competència ciutadana
-Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
-Competència personal, social i aprendre a aprendre
-Competència plurilingüe

Mesures COVID-19:
Les que indiquin els protocols COVID-19 en el moment de realització de l'activitat

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic, en horari a convenir
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 240 € per grup classe (225 € per grup classe si es fan 2 grups seguits).
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
Dossier activitats 2022-23

Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix