Ciència i tecnologia

Ciència, acció... reacció!

A qui s'adreça:
Alumnes d’educació primària

Descripció:
La idea del taller gira al voltant d’alguns elements científics. Amb l’ús d’elements mecànics senzills, experimentarem que tota acció que realitzem sobre un objecte, reacciona d’una manera. Els participants aprendran sobre dos tipus de forces: forces invisibles i forces ondulatòries.
 
Experimentarem amb el magnetisme i les seves característiques a través del joc, així com el moviment de les ones mitjançant el joc de Kamisumo, fent lluitadors de sumo amb origami, entre d’altres activitats.
 
Es pot oferir com a complement de la visita jugada de l’exposició La ciència del joc.

Aquest taller també es realitza a la pròpia escola.

Objectius:
- Observar i investigar construccions simples.
- Desenvolupar habilitats d’investigació científica.
- Seguir instruccions de disseny com a part del procés de disseny tècnic.
- Aplicar el mètode científic d’assaig-error així com la realització d’hipòtesis.
- Promoure el treball en equip.
 
Competències bàsiques:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència matemàtica
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 
Mesures COVID-19:
Consulteu Dossier activitats 2021-22, pàg 6.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell o al centre.
Cost: a l’Espai Cultura, 70 € per grup classe. Al centre, 95 € per grup classe.
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix